MREŽA - popis zdravstvenih ustanova i privatne zdravstvene djelatnosti

 

jedinice lokalne samouprave

NAZIV (broj jedinica odnosno ordinacija ili lokaliteta)

 CRES

Jedinice DZ "Dr. Dinko Kozulić" Mali Lošinj, (2)
Privatna ordinacija opće medicine
Privatna specijalistička ordinacija
Privatne stomatološke ordinacije, (3)
Privatna ljekarna
Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka

 MALI LOŠINJ
Dom zdravlja "Dr. Dinko Kozulić" Mali Lošinj, (8)
Privatne ordinacije opće medicine, (6)
Privatne specijalističke ordinacije, (2)
Privatne stomatološke ordinacije, (5)
Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)
Medicinsko-biokemijski laboratorij
Privatna ljekarna
Dječja bolnica za alergijske bolesti s odjelom za odrasle Veli Lošinj
Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka
 CRIKVENICA
Dom zdravlja Crikvenica
Privatne ordinacije opće medicine, (7)  
Privatne specijalističke ordinacije, (4)  
Privatne stomatološke ordinacije, (9)
Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)
"Moderni medicinski centar", poliklinika za ginekologiju, kardiologiju i internu medicinu
Poliklinika "Katunar", zdravstvena ustanova za pružanje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite  
Poliklinika "TERME" Selce
"Thalassotherapia" - specijalna bolnica za rehabilitaciju i liječenje bolesti dišnih organa i reumatizma Crikvenica
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Željka Pleše"
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Grbčić"
Privatne ljekarne, (2)
Jedinica ljekarne "Škunca"
Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka (2)
 NOVI VINODOLSKI
Jedinica DZ Crikvenica  
Privatne ordinacije opće medicine,(3)
Privatna pedijatrijska ordinacija
Privatna stomatološka ordinacija
Privatna jedinica za fizikalnu terapiju
Privatni zubotehnički laboratorij  
Privatna ljekarna
 VINODOLSKA
Jedinice DZ Crikvenica, (3)
Privatna ordinacija opće medicine
Privatna stomatološka ordinacija
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Gordana Vlastelić"
 ČABAR
Dom zdravlja Čabar
Privatne ordinacije opće medicine,(2)
Privatne stomatološke ordinacije, (2)  
Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)
Ljekarna "PRIMA-PHARME"
 BROD MORAVICE
Jedinica DZ "Dr. Josip Kajfeš" Delnice
Privatna ordinacija opće medicine
 DELNICE
Dom zdravlja "Dr. Josip Kajfeš" Delnice, (3)
Privatne ordinacije opće medicine, (4)
Privatne specijalističke ordinacije, (5)  
Privatne stomatološke ordinacije, (2)
Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)  
Privatna ljekarna Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka,(2)
 FUŽINE
Jedinica DZ "Dr. Josip Kajfeš" Delnice
Privatna stomatološka ordinacija  
Privatna ljekarna
 LOKVE
Privatna ordinacija opće medicine
 MRKOPALJ
Jedinica DZ "Dr. Josip Kajfeš" Delnice
Privatna ordinacija opće medicine
Ljekarna "Pablo" jedinica Mrkopalj
 RAVNA GORA
Privatna ordinacija opće medicine
Privatna stomatološka ordinacija
Privatni zubotehnički laboratorij
Privatna jedinica za kućnu njegu 
Ljekarna "PRIMA-PHARME"
 SKRAD
Privatna ordinacija opće medicine
Privatna stomatološka ordinacija
Privatna ljekarna
 BAŠKA
Privatne ordinacije opće medicine, (2)
Privatna specijalistička ordinacija
Privatna stomatološka ordinacija
Privatna ljekarna
 DOBRINJ
Privatne ordinacije opće medicine,(2)
Privatna stomatološka ordinacija 
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Nurka Rus"
 KRK
Dom zdravlja Krk
Privatne ordinacije opće medicine, (3)
Privatne specijalističke ordinacije, (2)
Privatne stomatološke ordinacije, (3)  
Privatna ljekarna
Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka,(2)
 MALINSKA
Jedinica DZ Krk
Privatne ordinacije opće medicine, (3)
Privatne stomatološke ordinacije, (2)
Privatna ljekarna

 OMIŠALJ

Jedinica DZ Krk

Privatne ordinacije opće medicine

Privatne specijalističke ordinacije (2)

Privatne stomatološke ordinacije (3)

Zubotehnički laboratorij

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Melem"

Privatna ljekarna "Kirinčić" Njivice

Privatna ljekarna

 PUNAT

Jedinica DZ Krk

Privatna ordinacija opće medicine

Privatna specijalistička ordinacija

Privatne stomatološke ordinacije

Privatna ljekarna

 VRBNIK

Jedinica DZ Krk

 LOVRAN

Jedinica DZ Opatija

Privatne ordinacije opće medicine, (4)

Privatne stomatološke ordinacije, (4)

Klinika za ortopediju

Privatna ljekarna

 MATULJI

Jedinice DZ Opatija, (3)

Privatne ordinacije opće medicine, (5)

Privatna pedijatrijska ordinacija

Privatne stomatološke ordinacije, (6)

Privatni zubotehnički laboratorij, (2)

Jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

Privatna ljekarna

Jedinica ljekarne "Rijeka"Jušići

 MOŠĆENIČKA DRAGA

Jedinica DZ Opatija

Privatne ordinacije opće medicine, (2)

Privatna stomatološka ordinacija

Privatna ljekarna

 OPATIJA

Dom zdravlja Opatija,(5)

"Thalassotherapia" - specijalna bolnica za rehabilitaciju i liječenje bolesti srca i reumatizma Opatija

Privatne ordinacije opće medicine, (5)

Privatna pedijatrijska ordinacija

Privatne stomatološke ordinacije, (11)

Privatne specijalističke ordinacije, (4)

Jedinica za kućnu njegu

Privatni zubotehnički laboratoriji, (5)

Poliklinika za stomatologiju i maksilofacijalnu kirurgiju "QI-DENT"

Poliklinika "Dr Jelušić"

Poliklinika za hemodijalizu "Interdijal" Volosko

Poliklinika za internu medicinu i ginekologiju, "Yvonne Vukušić Dach"

Privatna ljekarna, (2)

Jedinica ljekarne "Ghetaldus-O"

Jedinica ljekarne "Štimac"

Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka,(2)

 RAB

Dom zdravlja Rab

Privatne ordinacije opće medicine, (6)

Privatna pedijatrijska ordinacija

Privatne specijalističke ordinacije, (3)

Privatne stomatološke ordinacije, (6)

Privatni zubotehnički laboratorij

Privatna ljekarna

Privatna ljekarna "Kušen"

Psihijatrijska bolnica Rab

Ispostava Zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka

 BAKAR

Jedinice DZ Rijeka, (4)

Privatne ordinacije opće medicine, (5)

Privatne stomatološke ordinacije (2)

Privatni zubotehnički laboratorij

Privatne jedinice za kućnu njegu, (2)

Privatne ljekarne, (2)

 ČAVLE

Privatne ordinacije opće medicine, (4)

Privatne stomatološke ordinacije, (3)

Poliklinika "Tagora"

Privatni zubotehnički laboratorij

Jedinica privatne ljekarne "PRIMA-PHARME"

 JELENJE

Jedinica DZ Rijeka

Privatna ordinacija opće medicine

Privatna stomatološka ordinacija

Privatna ljekarna

Psihijatrijska bolnica Lopača

 KASTAV

Jedinica DZ Rijeka
Privatne stomatološke ordinacije, (4)
Jedinica za kućnu njegu
Privatne ljekarne, (2)

 KLANA

Jedinica DZ Rijeka

Privatna ordinacija opće medicine

Privatne stomatološke ordinacije, (2)

 KOSTRENA

Jedinice DZ Rijeka, (2)

Privatne ordinacije opće medicine, (2)

Privatne stomatološke ordinacije, (4)

Privatni zubotehnički laboratorij

Ustanova za zdravstvenu njegu "Žeravica"

Privatna ljekarna

 KRALJEVICA

Jedinice DZ Rijeka, (2)

Zavod za liječenje alergijskih bolesti i rehabilitaciju omladine

Privatna ordinacija opće medicine

Privatna pedijatrijska ordinacija

Privatne stomatološke ordinacije, (2)

Privatna ljekarna

 RIJEKA

Dom zdravlja Rijeka, (33)

Zdravstvena stanica"Željezničara"

Ustanova za hitnu medicinsku pomoć Rijeka

Privatne ordinacije opće medicine, (77)

Privatne pedijatrijske ordinacije, (11)

Privatne specijalističke ordinacije, (66)

Privatne stomatološke ordinacije, (152)

Privatni zubotehnički laboratoriji, (56)

Privatni medicinsko-biokemijski laboratorij

Privatni citološki laboratoriji, (3)

Poliklinika "Medico"

Poliklinika za ginekologiju "Dr. D.Kalinić"

Poliklinika za oftalmologiju "Sv. Lucija"

Poliklinika "Dr. Božo Vojniković"

Poliklinika "Sindik"

Poliklinika za radiologiju i ginekologiju "1885"

Poliklinika "Škalamera"

Poliklinika "PRO VITA"

Poliklinika "DENTAL"

Poliklinika "Terme"-podružnica Rijeka

Poliklinika "AHEL"
Poliklinika "INTERNEURON"
Poliklinika "Dr.Lucijana Pavličević"
Stomatološka poliklinika "Jukica"

Stomatološka poliklinika "Dr. Branko Žuža"
Stomatološka poliklinika "ZAVERSKI"
Stomatološka poliklinika Medicinskog fakulteta
Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Dijana Ban"

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Magda Ćutić"

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Slavica i Vedran Dekanić"

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Nevenka Skendžić"

Ustanova za zdravstvenu njegu u kući "Helena Smokrović"

Ustanova za njegu "Jasna Pavačić"

Privatne jedinice za kućnu njegu, (6)

Privatne jedinice višeg fizioterapeuta, (2)

Ljekarna "Jadran" Rijeka, (5) i radna jedinica zajedničkih službi

Jedinice ljekarne "PRIMA-PHARME", (2)

Privatne ljekarne, (17)

Ljekarne "Rijeka", (5)

Ljekarna "Kušen"-jedinica Rijeka

Ljekarna "Mazzi"(2)

Klinički bolnički centar Rijeka, (3); 21 radna jedinica

(10 klinika, 9 zavoda, 1 djelatnost, 1 jedinica za znanstveni rad i radna zajednica zajedničkih službi)

 Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije Rijeka,(4)

 VIŠKOVO

Jedinica DZ Rijeka

Privatne ordinacije opće medicine, (2)

Privatne stomatološke ordinacije, (4)

Privatna ljekarna

Ustanova za zdravstvenu njegu "Gordana Vuković"

Privatne jedinice za kućnu njegu, (2)

 VRBOVSKO

Dom zdravlja Vrbovsko

Privatne ordinacije opće medicine, (4)

Privatne stomatološke ordinacije, (3)

Privatni zubotehnički laboratoriji, (2)

Privatne jedinice za kućnu njegu, (2)

Jedinica za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12.2002.