Pobol stanovništva Općine Fužine

  

broj stanovnika :

 1 855

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

3 445

1 857

100,00

144

479

1 898

924

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

35

19

1,02

4

5

19

7

II.

 NOVOTVORINE

55

30

1,60

1

2

33

19

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

31

17

0,90

1

4

21

5

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

97

52

2,82

-

-

49

48

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

73

39

2,12

-

1

44

28

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

53

29

1,54

-

3

38

12

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

187

101

5,43

2

22

99

64

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

101

54

2,93

1

11

63

26

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

329

177

9,55

-

1

145

183

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

896

483

26,01

91

222

451

132

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

238

128

6,91

5

17

138

78

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

218

118

6,33

14

33

124

47

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

424

229

12,31

1

16

271

136

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

217

117

6,30

3

13

150

51

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

7

4

0,20

-

-

7

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

1

1

0,03

1

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

11

6

0,32

1

8

1

1

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

221

119

6,42

14

63

100

44

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

251

135

7,29

5

58

145

43

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04