Pobol stanovništva Grada Delnice

  

broj stanovnika :

 6 262

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

11 350

1 813

100,00

1 091

2 078

6 010

2 171

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

585

93

5,15

103

162

270

50

II.

 NOVOTVORINE

206

33

1,81

2

4

116

84

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

99

16

0,87

12

11

59

17

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

306

49

2,70

2

10

165

129

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

382

61

3,37

8

11

252

111

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

146

23

1,29

7

23

84

32

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

729

116

6,42

28

89

443

169

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

328

52

2,89

75

43

156

54

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

849

136

7,48

2

3

381

463

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

3 264

521

28,76

605

1 038

1 339

282

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

580

93

5,11

51

102

338

89

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

651

104

5,74

71

140

362

78

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

1 183

189

10,42

17

84

826

256

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

625

100

5,51

18

47

416

144

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

62

10

0,55

-

4

58

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

1

-

0,01

1

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

18

3

0,16

9

3

4

2

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

585

93

5,15

29

114

321

121

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

751

120

6,62

51

190

420

90

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04