7

 Pobol stanovništva Općine Brod Moravice

  

broj stanovnika :

985

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

1 441

1 463

100,00

65

197

624

555

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

23

23

1,60

1

8

13

1

II.

 NOVOTVORINE

27

27

1,87

-

2

9

16

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

10

10

0,69

2

2

5

1

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

61

62

4,23

1

1

26

33

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

97

98

6,73

-

3

39

55

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

17

17

1,18

-

2

7

8

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

73

74

5,07

-

7

29

37

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

36

37

2,50

1

5

16

14

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

197

200

13,67

-

-

74

123

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

251

255

17,42

35

85

103

28

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

72

73

5,00

1

2

42

27

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

71

72

4,93

8

6

34

23

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

185

188

12,84

1

8

91

85

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

61

62

4,23

-

4

30

27

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

5

5

0,35

-

-

5

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

1

1

0,07

1

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

4

4

0,28

1

2

1

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

172

175

11,94

6

44

64

58

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

78

79

5,41

7

16

36

19

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04