Pobol stanovništva Grada Novi Vinodolski

  

broj stanovnika :

5 282

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

8 931

1 691

100,00

786

662

4 713

2 770

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

286

54

3,20

108

44

104

30

II.

 NOVOTVORINE

148

28

1,66

1

1

98

48

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

172

33

1,93

20

11

101

40

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

268

51

3,00

-

6

148

114

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

362

69

4,05

1

5

212

144

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

89

17

1,00

7

7

48

27

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

514

97

5,76

39

36

232

207

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

364

69

4,08

37

48

175

104

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

1 171

222

13,11

-

2

585

584

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

2 540

481

28,44

372

332

1 283

553

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

433

82

4,85

19

22

253

139

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

574

109

6,43

71

63

302

138

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

874

165

9,79

23

27

466

358

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

462

87

5,17

26

15

289

132

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

33

6

0,37

-

-

33

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

10

2

0,11

10

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

8

2

0,09

5

1

2

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

335

63

3,75

21

17

205

92

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

288

55

3,22

26

25

177

60

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04