Pobol stanovništva Grada Vrbovsko

  

broj stanovnika :

 6 047

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

9 672

1 599

100,00

525

991

4 380

3 776

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

430

71

4,45

50

82

133

165

II.

 NOVOTVORINE

86

14

0,89

1

5

44

36

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

137

23

1,42

17

17

64

39

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

290

48

3,00

-

5

181

104

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

313

52

3,24

-

5

201

107

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

177

29

1,83

1

14

107

55

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

574

95

5,93

37

69

233

235

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

427

71

4,41

77

69

126

155

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

1 368

226

14,14

-

10

610

748

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

2 256

373

23,33

196

389

996

675

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

520

86

5,38

16

32

236

236

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

575

95

5,94

77

93

241

164

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

1 142

189

11,81

1

49

527

565

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

860

142

8,89

38

83

454

285

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

46

8

0,48

-

6

40

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

1

-

0,01

1

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

27

4

0,28

5

1

6

15

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

219

36

2,26

3

27

70

119

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

224

37

2,32

5

35

111

73

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04