Pobol stanovništva Grada Rijeka

  

broj stanovnika :

 144 043

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 100 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

335 156

232 678

100,00

46 052

45 379

178 255

65 470

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

23 797

16 521

7,10

5 297

6 312

10 222

1 966

II.

 NOVOTVORINE

5 678

3 942

1,69

21

157

3 693

1 807

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

5 848

4 060

1,74

548

619

3 600

1 081

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

11 142

7 735

3,32

22

194

6 074

4 852

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

13 549

9 406

4,04

79

405

9 792

3 273

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

4 745

3 294

1,42

48

339

3 205

1 153

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

17 186

11 931

5,13

1 555

1 898

8 867

4 866

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

9 584

6 654

2,86

2 502

1 367

4 017

1 698

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

30 441

21 133

9,08

4

79

16 428

13 930

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

99 093

68 794

29,57

25 865

21 727

42 218

9 283

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

16 030

11 129

4,78

1 824

1 356

9 634

3 216

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

18 144

12 596

5,41

2 826

2 801

9 800

2 717

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

29 548

20 513

8,82

206

1 403

19 789

8 150

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

20 020

13 899

5,97

653

1 029

14 351

3 987

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

1 208

839

0,36

-

9

1 199

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

161

112

0,05

161

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

323

224

0,10

121

73

123

6

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

16 008

11 113

4,78

3 462

3 203

7 372

1 971

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

12 651

8 783

3,77

858

2 408

7 871

1 514

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04