Pobol stanovništva Grada Kraljevica

  

broj stanovnika :

 4 579

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

8 703

1 901

100,00

1 385

1 443

4 214

1 661

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

370

81

4,25

115

67

172

16

II.

 NOVOTVORINE

131

29

1,51

2

6

89

34

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

178

39

2,05

17

34

82

45

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

297

65

3,41

1

1

166

129

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

214

47

2,46

-

3

170

41

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

89

19

1,02

4

9

57

19

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

471

103

5,41

23

52

261

135

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

266

58

3,06

118

53

69

26

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

511

112

5,87

-

1

242

268

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

3 654

798

41,99

930

952

1 385

387

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

294

64

3,38

9

9

214

62

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

414

90

4,76

99

87

164

64

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

586

128

6,73

3

30

386

167

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

520

114

5,97

21

11

325

163

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

57

12

0,65

-

-

57

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

2

-

0,02

2

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

11

2

0,13

6

3

2

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

220

48

2,53

8

32

120

60

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

418

91

4,80

27

93

253

45

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04