Pobol stanovništva Grada Crikvenica

  

broj stanovnika :

11 348

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 10 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

25 500

22 471

100,00

1 693

3 471

13 304

7 032

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

700

617

2,75

81

217

312

90

II.

 NOVOTVORINE

480

423

1,88

-

20

323

137

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

392

345

1,54

11

82

219

80

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

1 017

896

3,99

1

19

549

448

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

889

783

3,49

-

22

538

329

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

260

229

1,02

3

23

154

80

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

1 103

972

4,33

34

169

577

323

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

670

590

2,63

10

169

291

200

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

2 223

1 959

8,72

-

9

1 022

1 192

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

8 689

7 657

34,07

1 418

1 935

3 999

1 337

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

1 260

1 110

4,94

25

136

762

337

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

1 371

1 208

5,38

80

267

730

294

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

3 092

2 725

12,13

1

114

1 792

1 185

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

1 711

1 508

6,71

19

98

1 008

586

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

194

171

0,76

-

8

186

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

6

5

0,02

3

3

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

454

400

1,78

-

39

209

206

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

989

872

3,88

7

141

633

208

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04