Pobol stanovništva Grada Kastav

  

broj stanovnika :

 8 891

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

11 951

1 344

100,00

3 461

1 962

4 906

1 622

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

982

110

8,22

360

193

378

51

II.

 NOVOTVORINE

123

14

1,03

2

3

84

34

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

213

24

1,78

58

36

104

15

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

189

21

1,58

-

3

108

78

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

262

29

2,19

-

4

192

66

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

111

12

0,93

5

7

81

18

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

597

67

5,00

205

96

179

117

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

478

54

4,00

282

91

77

28

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

861

97

7,20

-

3

418

440

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

4 480

504

37,49

1 858

1 139

1 275

208

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

540

61

4,52

176

59

227

78

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

706

79

5,91

249

90

289

78

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

854

96

7,15

1

19

618

216

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

649

73

5,43

151

57

339

102

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

55

6

0,46

-

-

55

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

4

-

0,03

-

-

4

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

322

36

2,69

52

62

164

44

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

525

59

4,39

62

100

314

49

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04