Pobol stanovništva Općine Jelenje

  

broj stanovnika :

 4 877

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

8 454

1 733

100,00

1 205

1 354

4 331

1 564

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

411

84

4,86

105

179

94

33

II.

 NOVOTVORINE

128

26

1,51

-

2

80

46

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

118

24

1,40

30

23

49

16

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

194

40

2,29

-

3

125

66

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

365

75

4,32

7

5

260

93

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

165

34

1,95

-

7

100

58

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

465

95

5,50

59

73

195

138

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

199

41

2,35

82

59

43

15

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

1 668

342

19,73

1

1

1 267

399

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

2 484

509

29,38

711

663

919

191

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

291

60

3,44

15

23

165

88

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

415

85

4,91

81

86

166

82

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

599

123

7,09

19

53

364

163

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

352

72

4,16

22

18

232

80

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

51

10

0,60

-

-

51

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

19

4

0,22

19

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

11

2

0,13

10

1

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

150

31

1,77

29

58

43

20

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

369

76

4,36

15

100

178

76

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04