Pobol stanovništva Grada Bakar

  

broj stanovnika :

 7 773

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

9 475

1 219

100,00

982

1380

5 088

2 025

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

269

35

2,84

95

73

65

16

II.

 NOVOTVORINE

113

15

1,19

1

2

80

30

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

223

29

2,35

24

25

156

18

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

447

58

4,72

11

21

299

116

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

714

92

7,54

1

7

541

165

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

209

27

2,21

2

12

127

68

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

508

65

5,36

44

87

259

118

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

312

40

3,29

74

53

125

60

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

1 186

153

12,52

-

2

690

494

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

2 571

331

27,13

516

731

963

361

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

362

47

3,82

11

16

223

112

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

468

60

4,94

77

106

231

54

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

788

101

8,32

22

40

527

199

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

525

68

5,54

7

15

381

122

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

51

7

0,54

-

1

50

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

1

-

0,01

1

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

22

3

0,23

11

2

9

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

373

48

3,94

71

127

146

29

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

333

43

3,51

14

60

196

63

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04