Pobol stanovništva Grada Rab

  

broj stanovnika :

 9 480

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

19 157

2 021

100,00

2 007

2 692

9 527

4 931

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

658

69

3,43

131

170

221

136

II.

 NOVOTVORINE

340

36

1,77

5

9

190

136

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

184

19

0,96

14

31

104

35

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

779

82

4,07

-

11

434

334

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

1 018

107

5,31

-

26

702

290

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

165

17

0,86

-

10

132

23

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

925

98

4,83

59

139

366

361

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

563

59

2,94

4

89

315

155

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

2 154

227

11,24

-

1

1 116

1 037

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

5 328

562

27,81

1 148

1332

2 280

568

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

846

89

4,42

88

67

423

268

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

994

105

5,19

183

178

475

158

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

1 869

197

9,76

18

82

1 092

677

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

1 324

140

6,91

45

157

778

344

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

50

5

0,26

-

1

49

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

9

1

0,05

9

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

22

2

0,11

4

17

1

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

1 048

111

5,47

225

176

403

244

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

881

93

4,60

74

196

446

165

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04