Pobol stanovništva Grada Opatija

  

broj stanovnika :

 12 719

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 10 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

26 082

20 506

100,00

3 008

2 767

13 087

7 220

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

1 132

890

4,34

167

241

605

119

II.

 NOVOTVORINE

457

359

1,75

2

23

242

190

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

372

292

1,43

21

26

236

89

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

1 347

1 059

5,16

5

14

756

572

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

845

664

3,24

19

23

532

271

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

285

224

1,09

10

24

149

102

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

1 560

1 227

5,98

102

123

753

582

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

985

774

3,78

219

99

425

242

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

2 964

2 330

11,36

-

11

1 205

1 748

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

7 407

5 824

28,40

2 170

1 580

2 914

743

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

1 300

1 022

4,98

26

45

797

432

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

1 279

1 006

4,90

135

188

683

273

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

2 479

1 949

9,50

1

109

1 481

888

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

1 464

1 151

5,61

56

93

862

453

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

103

81

0,39

-

-

103

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

4

3

0,02

4

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

57

45

0,22

32

10

12

3

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

1 109

872

4,25

3

46

730

330

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

933

734

3,58

36

112

602

183

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04