Pobol stanovništva Grada Krk

  

broj stanovnika :

 5 491

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

8 979

1 635

100,00

1 953

1 550

4 170

1 306

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

884

161

9,85

263

302

291

28

II.

 NOVOTVORINE

108

20

1,20

7

3

61

37

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

150

27

1,67

87

5

49

9

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

190

35

2,12

2

5

100

83

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

286

52

3,19

19

17

159

91

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

92

17

1,02

1

13

55

23

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

472

86

5,26

102

39

255

76

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

367

67

4,09

123

55

146

43

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

686

125

7,64

-

-

283

403

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

2 842

518

31,65

786

684

1 214

158

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

378

69

4,21

33

9

270

66

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

532

97

5,92

185

103

207

37

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

548

100

6,10

50

62

309

127

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

445

81

4,96

45

35

299

66

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

47

9

0,52

-

-

47

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

15

3

0,17

15

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

45

8

0,50

32

11

2

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

433

79

4,82

149

124

143

17

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

459

84

5,11

54

83

280

42

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04