Pobol stanovništva Općine Skrad

  

broj stanovnika :

 1 333

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

1 945

1 459

100,00

100

261

911

673

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

57

43

2,93

3

14

33

7

II.

 NOVOTVORINE

50

38

2,57

-

1

19

30

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

9

7

0,46

1

1

6

1

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

56

42

2,88

-

2

27

27

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

110

83

5,66

-

3

45

62

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

28

21

1,44

-

2

14

12

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

122

92

6,27

2

7

72

41

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

86

65

4,42

4

11

40

31

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

244

183

12,54

-

1

82

161

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

510

383

26,22

71

148

203

88

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

58

44

2,98

1

-

27

30

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

110

83

5,66

9

17

59

25

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

178

134

9,15

2

13

94

69

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

84

63

4,32

1

4

49

30

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

10

8

0,51

-

-

10

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

2

2

0,10

1

-

1

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

74

56

3,80

3

13

44

14

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

157

118

8,07

2

24

86

45

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04