Pobol stanovništva Općine Mrkopalj

  

broj stanovnika :

 1 407

MKB

 BOLESTI I DRUGI ZDRAVSTVENI PROBLEMI 

(B. = BOLEST, S. = SUSTAV)

SVEGA DOBNE SKUPINE
Broj

Na 1 000 stanovnika

Strukturni indeks 0 - 6 7 - 19 20 - 64 65 i više
   S V E U K U P N O

1 527

1 085

100,00

20

122

795

590

I.

 ZARAZNE I PARAZITARNE BOLESTI

2

1

0,13

-

2

-

-

II.

 NOVOTVORINE

45

32

2,95

-

1

21

23

III.

 B. KRVI I KRVOTVORNOG S. I B. IMUNOLOŠKOG S.

4

3

0,26

1

3

-

-

IV.

 ENDOKRINE B., B.PREHRANE I B. METABOLIZMA

92

65

6,02

-

8

41

43

V.

 DUŠEVNI POREMEĆAJI I POREMEĆAJI PONAŠANJA

192

136

12,57

-

25

114

53

VI.

 BOLESTI ŽIVČANOG SUSTAVA

32

23

2,10

-

1

19

12

VII.

 BOLESTI OKA I OČNIH ADNEKSA

66

47

4,32

6

13

21

26

VIII.

 BOLESTI UHA I MASTOIDNOG NASTAVKA

41

29

2,69

3

4

23

11

IX.

 BOLESTI CIRKULACIJSKOG SUSTAVA

336

239

22,00

-

4

151

181

X.

 BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

214

152

14,01

2

29

111

72

XI.

 BOLESTI PROBAVNOG SUSTAVA

23

16

1,51

-

1

14

8

XII.

 BOLESTI KOŽE I POTKOŽJA

77

55

5,04

6

8

27

36

XIII.

 B. MIŠIĆNO-KOŠTANOG SUSTAVA I VEZIVNOG TKIVA

270

192

17,68

-

5

167

98

XIV.

 BOLESTI GENITOURINARNOG SUSTAVA

99

70

6,48

-

13

69

17

XV.

 TRUDNOĆA, POROĐAJ I BABINJE

8

6

0,52

-

-

8

-

XVI.

 STANJA NASTALA U PERINATALNOM RAZDOBLJU

-

-

-

-

-

-

-

XVII.

 PRIROĐENE ABNORMALNOSTI

-

-

-

-

-

-

-

XVIII.

 SIMPTOMI, ZNAKOVI I ABNORMALNI NALAZI

2

1

0,13

-

-

-

2

XIX.

 OZLJEDE I OTROVANJA

24

17

1,57

2

5

9

8

IZVOR:

Zbirno izvješće za djelatnost (zaštitu), obrazac br. MN N-01-04