Standardizirana stopa smrtnosti zbog nezgode pri prijevozu na 100 000 stanovnika

 

 

Slučajne nesreće vodeći su uzrok "izgubljenih godina potencijalnog života". Prema nekim procjenama,prometne nesreće kao uzrok smrti i povreda, mogle bi se reducirati za 75%, a nesreće u kući za 50%, primjenjujući odgovarajuću preventivnu strategiju.
Razina smrtnosti zbog prometnih nesreća u Primorsko-goranskoj županiji bilježi pad tijekom promatranog razdoblja, osim 1999. godine, mada je stalno viših vrijednosti od europskog prosjeka, za razliku od stanovnika Hrvatske, gdje stopa smrtnosti od prometnih nesreća bilježi stalan uzlazni trend.Za 2002. godinu stopa smtrnosti u Primorsko-goranskoj županiji bilježi porast.

   

IZVOR:

Baza umrlih 1995-2001., Odjel socijalne medicine, Zavod za javno zdravstvo

 

HFA, Baza podataka, 2001., WHO