KREVETNI KAPACITET I KRETANJE BOLESNIKA 

 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE - ustanove

K R E V E T I

ZAUZETOST KREVETA

ISPISANI BOLESNICI

BOLNO OPSKRBNI DANI

Æ  DUŽINA LIJEČENJA

POMOR
Broj Na jednog

Dnevna

Godišnja Broj umrlih Na 100 bolesnika
liječnika ostalog zdravstvenog djelatnika dana 340= 100% 365= 100%

UKUPNO

2 494

5,5

1,5

2 108

308

90,6

84,4

50 869

769 408

15,1

1 324

2,60

CRIKVENICA - Thalassotherapia

230

20,9

6,8

148

235

69,1

64,4

2 672

54 140

20,3

-

-

LOVRAN - Klinika za ortopediju

128

4,6

1,3

119

341

100,3

93,4

4 161

43 584

10,5

-

-

OPATIJA - Thalassotherapia

236

10,3

4,7

125

194

57,1

53,2

2 247

45 795

20,4

2

0,09

RAB - Psihijatrijska bolnica

476

31,7

4,4

406

312

91,8

85,5

1 017

148 362

145,9

49

4,82

JELENJE - Psih.bolnica Lopača

160

32,0

5,2

121

276

81,2

75,6

94

44 210

470,3

20

21,28

RIJEKA - Klinički bolnički centar

1 264

3,4

0,9

1 187

343

100,9

94,0

40 678

433 317

10,7

1 253

3,08

 IZVORI:

Izvješće službe za bolničko stacionarno liječenje obrazac broj 3-21-60 i bolesničko-statistički listići