ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI*

 
JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE
-ustanove
MJESTA - PUNKTOVI ORGANIZACIJSKE JEDINICE LIJEČNICI MEDICINSKE SESTRE OSTALI
Svega Od toga specijalisti Više Srednje

UKUPNO

9

42

144

(312)**

115

(312)**

235

242

(827)

365

CRIKVENICA - Thalassotherapia

1

4

11

-

9

-

5

16

-

13

LOVRAN - Klinika za ortopediju

1

5

28

-

27

-

23

43

-

35

OPATIJA - Thalassotherapia

2

2

23

-

16

-

6

13

-

31

RAB - Psihijatrijska bolnica

1

6

15

-

9

-

7

62

-

40

JELENJE - Psih.bolnica Lopača

1

4

5

-

3

-

1

18

-

12

RIJEKA - Klinički bolnički centar

3

21

62

(312)**

51

(312)**

193

90

(827)

234

IZVORI:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31. 12. 2001.

*

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena

**

Uključeni liječnici sa Medicinskog fakulteta Rijeka