ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - pregledi po dobi ukupno

 
ZDRAVSTVENE USTANOVE

SVEGA

D O B N E  S K U P I N E

Od 0 - 6

7 - 19

20 - 64

65 i više

UKUPNO:

626 313

23 452

60 912

399 928

142 021

CRES - Privatna specijalistička ordinacija

1 137

32

159

506

440

M. LOŠINJ - Privatna specijalistička ord.

1 344

47

361

670

266

CRIKVENICA - Thalassotherapia

4 920

194

421

2 845

1 460

- Poliklinika "Katunar"

2 301

148

333

1 077

743

- Poliklinika "Terme"

2 450

-

146

1 433

871

DELNICE - Privatne specijalističke ord.

13 511

87

1 105

8 310

4 009

KRK - DZ

4 139

93

337

2 750

959

OMIŠALJ - Privatna specijalistička ord.

1 662

58

338

911

355

LOVRAN - Klinika za ortopediju

39 804

3 070

7 249

20 512

8 973

OPATIJA - Thalassotherapia

23 271

-

-

10 912

12 359

- Privatna specijalistička ordinacija

7 088

237

706

3 756

2 389

RAB - Privatna specijalistička ordinacija

1 861

-

82

1 148

631

RIJEKA - DZ

7 053

10

22

5 932

1 089

- Klinički bolnički centar

463 643

17 316

42 200

307 142

96 985

- Poliklinika "Medico"

7 796

242

665

4 875

2 014

- Poliklinika za oftalmologiju "Sv.Lucija"

2 836

45

361

1 948

482

- Poliklinika "Škalamera"

3 631

2

136

3 130

363

- Poliklinika "Sindik"

234

-

21

213

-

- Poliklinika "Ahel"

580

60

35

421

64

-Poliklinika "PRO VITA"
1 188
-
5
814
369
-Poliklinika "Interneuron"
652
-
127
361
164
-Poliklinika "Terme"
296
13
29
193
61
-Poliklinika "Dr. Lucijana Pavičević"
600
40
400
110
50

- Privatne specijalističke ordinacije

34 316

1 758

5 674

19 959

6 925

IZVOR:

Zbirno izvješće za specijalističko-konzilijarnu djelatnost, obrazac MN N-02-03