ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI * 

 
ZDRAVSTVENE USTANOVE

MJESTA - PUNKTOVI

ORDINACIJE LIJEČNICI SPECIJALISTI MEDICINSKE SESTRE -TEHNIČARI OSTALI**

Odgovarajuće specijalnosti

Ostali

Više

Srednje

UKUPNO:

53

156

(37)

69

(351)

-

(6)

22

(6)

30

(847)

36

(25)

CRES - Privatna specijalistička ord.

1

-

(1)

-

(1)

-

-

-

-

-

-

-

-

MALI LOŠINJ -DZ

1

1

-

1

-

-

-

-

-

1-

-

-

-

CRIKVENICA - Thalassotherapia

1

-

(9)

-

(8)

-

(1)

-

(4)

-

(19)

-

(11)

- Poliklinika "Katunar"

1

2

(1)

2

(1)

-

-

-

-

2

-

-

-

- Poliklinika "Terme"

1

2

-

3

-

-

-

-

-

1

-

9

-

DELNICE - Priv. specijalistička ordinacija

1

3

-

3

-

-

-

1

-

2

-

-

2

KRK - DZ

1

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

OMIŠALJ - Privatna specijalistička ordinacija

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LOVRAN - Klinika za ortopediju

2

6

(1)

2

(18)

-

-

1

-

5

-

1

-

OPATIJA - Thalassotherapia

1

1

(9)

-

(9)

-

-

-

(2)

4

-

-

(14)

-Privatne specijalističke ord.

3

2

(1)

2-

(1)

-

-

1

-

-

(1)

1

-

RAB - Privatne specijalističke ordinacije

2

1

(1)

1

(1)

-

-

-

-

1

-

-

-

RIJEKA - DZ

5

9

-

9

-

-

-

8

-

5

-

10

-

- Klinički bolnički centar

3

87

(13)

3

(312)

-

-

3

-

-

(827)

-

-

- Poliklinika "Medico"

1

6

-

6

-

-

-

-

-

3

-

-

-

- Poliklinika za oftalmologiju "Sveta Lucija"

1

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Poliklinika "Škalamera"

1

1

(2)

1

(1)

-

(1)

2

-

-

-

-

-

- Poliklinika "Sindik"

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- Poliklinika "Ahel"

1

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

- Poliklinika "PRO VITA"

1

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-Poliklinika "Interneuron"

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-Poliklinika "Terme"

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-Poliklinika "Dr .Lucjiana Pavićević"

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Privatne specijalističke ord.

20

24

-

24

-

-

-

4

-

6

-

10

-

IZVORI:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12. 2002.

*


Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena.Prikazane su poliklinike i PSO koje su dostavile izvješća o radu

**

Obuhvaćene VSS,VŠS i SSS ostale zdravstvene struke