PREHRAMBENA VRIJEDNOST OBROKA HRANE 

 
OBJEKTI Uzoraka Od toga ne ODGOVARA NORMATIVU PRETRAGA
Energetska vrijednost Prehrambena vrijednost
bjelančevine masti ugljikohidrati
broj % broj % broj % broj %

UKUPNO

212

12

5,7

5

2,4

11

5,2

4

1,9

4 870

VRTIĆI

117

5

4,3

1

0,9

3

2,6

2

1,7

2 925

DOMOVI

27

-

-

1

3,7

1

3,7

-

-

540

DRUŠTVENA PREHRANA

32

3

9,4

1

3,1

2

6,3

1

3,1

590

PREHRAMBENA INDUSTRIJA

19

-

-

-

-

-

-

-

-

475

HRVATSKA VOJSKA

8

2

25

-

-

2

25

-

-

160

OSNOVNE ŠKOLE

9

2

22,2

2

22,2

3

33,3

1

11,1

180

IZVOR:

Zavod za javno zdravstvo Primorsko- goranske županije