ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST PREDMETA OPĆE UPORABE 

 
PREDMETI OPĆE UPORABE MIKROBIOLOŠKA KEMIJSKA
Uzoraka Od toga neispravno Razlog neispravnosti Uzoraka Od toga neispravno Razlog neispravnosti
broj % bakterije plijesni ostalo broj % sastav organolep. svojstva pH metali i nemetali ostalo
UKUPNO

1 058

126

11,92

-

1

17

306

11

3,59

-

7

-

3

1

POSUĐE I PRIBOR ZA JED.UPOR.

1

-

-

-

-

-

47

3

6,38

-

-

-

2

1

AMBALAŽA ZA ŽIV. NAMIRNICE

-

-

-

-

-

-

167

1

0,60

-

-

-

1

-

DJEČJE IGRAČKE

-

-

-

-

-

-

16

7

43,75

-

7

-

-

-

SREDSTVA ZA OSOBNU HIGIJENU

1 057

126

11,92

-

1

17

51

-

-

-

-

-

-

-

SREDSTVA ZA ČISTOĆU U KUĆI

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

-

-

-

DUHANSKE PRERAĐEVINE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OSTALO

-

-

-

-

-

-

11

-

-

-

-

-

-

-

IZVOR:

Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe obr. br. 3-15-86