MIKROBIOLOŠKA ČISTOĆA RADNOG OKOLIŠA U PROIZVODNJI I PROMETU HRANE

 
brisevi Uzoraka Od toga neispravno RAZLOG NEISPRAVNOSTI
Broj % Koliformne bakterije bakterije Streptokok (D)

UKUPNO

26 390

2 501

9,47

2 214

1 184

158

RUKE

203

57

28,08

54

14

5

RADNE POVRŠINE

2 964

462

15,59

351

306

27

PRIBOR

23 222

1 982

8,53

1 809

864

126

OSTALO

1

-

-

-

-

-

IZVOR:

Izvješće o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe obr. br. 3-15-86