ISPITIVANJE KAKVOĆE VODA 

 
VODE MIKROBIOLOŠKA KEMIJSKA
Uzoraka Od toga neispravno Pretraga Uzoraka Od toga neispravno Pretraga
broj % broj %

SVEUKUPNO

7 376

1 069

14,49

29 693

7 243

1 194

16,48

68 351

VODE ZA PIĆE - ukupno

4 143

748

18,05

19 763

3 168

407

12,85

39 258

Javni vodovodi - svega

3 650

589

16,14

17 575

2 675

303

11,33

32 800

- sirova voda

728

144

19,78

3 053

728

160

21,98

15 647

- prerađena voda

2 922

445

15,23

14 522

1 947

143

7,34

17 153

Ostali vodni objekti

493

159

32,25

2,188

493

104

21,10

6 458

VODA ZA REKREACIJU - ukupno

2 859

251

8,78

8 810

2 859

263

9,20

8 586

Bazeni za kupanje

674

100

14,84

2 691

674

263

39,02

4 219

More na plažama

2 185

151

6,91

6 119

2 185

-

-

4 367

POVRŠINSKE VODE

172

70

40,70

688

172

64

37,21

5 689

OTPADNE VODE

202

-

-

432

1 044

460

44,06

14 818

OSTALO

-

-

-

-

-

-

-

-

IZVOR:

Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije