ORGANIZACIJSKE JEDINICE I ZDRAVSTVENI DJELATNICI

 

zdravstveno ekološka zaštita

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MJESTA - PUNKTOVI LABORATORIJI LIJEČNICI OSTALI VSS LABORATORIJSKI TEHNIČARI OSTALI
Svega Od toga specijalisti Viši Srednji

RIJEKA

1

6

3

2

14

2

-

21

mikrobiološka dijagnostika

RIJEKA

1

9

6

5

-

5

15

-

epidemiološka zaštita

JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE MJESTA - PUNKTOVI ORDINACIJE LIJEČNICI MEDICINSKE SESTRE - TEHNIČARI OSTALI
Svega Od toga
specijalisti
Više Srednje

UKUPNO

8

5

(3)

9

(3)

9

(3)

1

13

(1)

-

MALI LOŠINJ

1

-

(1)

-

(1)

-

(1)

-

2

 -

-

CRIKVENICA

1

1

1

 -

1

-

-

2

 -

-

NOVI VINODOLSKI

1

-

(1)

-

(1)

-

(1)

-

-

(1)

-

DELNICE

1

1

 -

1

1

 -

1

-

 -

-

KRK

1

1

 -

1

 -

1

-

-

2

 -

-

OPATIJA

1

1

-

1

-

1

-

-

-

 -

-

RAB

1

-

(1)

-

(1)

-

(1)

-

-

 -

-

RIJEKA

1

1

5

 -

5

 -

-

7

 -

-

IZVOR:

Izvješće o organizacijskoj strukturi i kadrovima na dan 31.12. 2002.

*

Mikrobiološka dijagnostika samo u primarnoj i preventivnoj zdravstvenoj zaštiti (Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije )

**

Brojevi u zagradama odnose se na rad kraći od punog radnog vremena