ZAUZETOST KREVETA 

 
ZDRAVSTVENE USTANOVE STACIONARI
Kreveti Zauzetost kreveta
dnevna godišnja
dana 340 = 100 % 365 = 100 %

UKUPNO

25 14,75 215 63,33 58,90

DZ MALI LOŠINJ

25

14,75

215

63,33

58,90

 IZVORI:

Bolesničko - statistički listići i izvješće službe za bolničko-stacionarno liječenje, obrazac br. 3-21-60