Odjel za pravne, kadrovske i opće poslove

Odjel se sastoji od dva Odsjeka:

Odsjek za pravne i kadrovske poslove

Voditeljica Odsjeka

:Dragana petrović, dipl. menadžer za kadrove i obrazovanje
Tel: 358-712
E-mail: href="mailto:dragana.petrovic@zzjzpgz.hr">dragana.petrovic@zzjzpgz.hr

Odsjek za opće poslove

Voditelj Odsjeka

: Marin Viduka
Tel: 358-712
E-mail: href="mailto:marin.viduka@zzjzpgz.hr">marin.viduka@zzjzpgz.hr

Popis poslova Odjela za pravne, kadrovske i opće poslove:

 • 1.obavlja pravne poslove za Zavod,
 • 2.obavlja kontrolu i koordinira izradu ugovora koje sklapa Zavod s poslovnim partnerima,
 • 3.pokreće i vodi sudske postupke i postupke prisilne naplate,
 • 4.kreira i korigira prijedloge internih akata Zavoda,
 • 5.izrađuje nacrte odluka i rješenja o pravima, dužnostima i odgovornostima radnika,
 • 6.koordinira arhivsku građu na razini ustanove,
 • 7.obavlja kadrovske poslove i evidencije u oblasti rada,
 • 8.izrađuje i analizira izvještaje vezano uz kadrove i odluke za sjednice Upravnog vijeća,
 • 9.izrađuje mjesečne, godišnje, trogodišnje planove kadrova na razini Zavoda,
 • 10.u suradnji s drugim odjelima i uredom ravnateljastva izrađuje planove zapošljavanja, planove stručnog usavršavanja, planove zbrinjavanja radnika te planove godišnjih odmora,
 • 11.obavlja poslove i vodi evidencije u svezi stručnog usavršavanja radnika Zavoda,
 • 12.obavlja operativne poslove raspisivanja natječaja i postupaka zapošljavanja i prestanka radnog odnosa,
 • 13.obavlja kadrovske poslove i evidencije u oblasti rada,
 • 14.obavlja prijem i otpremu pošte,
 • 15.obavlja poslove vezane uz funkcioniranje voznog parka Zavoda,
 • 16.vodi analitičke evidencije vezane uz vozni park,
 • 17.obavlja poslove čuvanja zgrade i inventara te uređenja okoliša,
 • 18.obavlja poslove na telefonskoj centrali Zavoda,
 • 19.vodi objedinjenu evidenciju svih ugovora Zavoda
 • 20.u suradnji s ravnateljem te po njegovom nalogu, obavlja i druge poslove iz djelokruga rada odjela.

VODITELJ ODJELA:

ANITA BELANČIĆ,dipl. oec.
Tel.: 051/358-783
E-mail: href="mailto:anita.belancic@zzjzpgz.hr">anita.belancic@zzjzpgz.hr