"Zdravlje je stanje potpunog  fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti i iznemoglosti."
 
                
       
 
       
 

a

STUDENI-PROSINAC 2021.

 

a DOWNLOAD

 

   

IMPRESUM

NARODNI ZDRAVSTVENI LIST
dvomjesečnik za unapređenje zdravstvene kulture

IZDAJE
Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
PRIMOR
SKO-GORANSKE ŽUPANIJE U
SURADNJI SA HRVATSKIM ZAVODOM ZA
JAVNO ZDRAVSTVO

ZA IZDAVAČA
Prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med.


UREĐUJE

ODJEL SOCIJALNE MEDICINE

 

REDAKCIJSKI SAVJET
- doc.dr.sc. Suzana Janković, dr.med.
- Nikola Kraljik, dr.med.

- prof. dr. sc. Vladimir Mićović, dr. med.
- izv.prof.dr.sc. Sanja Musić-Milanović, dr.med.
- Vladimir Smešny, dr.med.

UREDNICA:
doc.dr.sc.
Suzana Janković, dr.med.


LEKTORICA

Ingrid Šlosar, prof.

GRAFIČKA PRIPREMA I OBLIKOVANJE
Novi list d.d. / Ingrid Periša
Fotografije: iStockphoto


TISAK
Kerschoffset Zagreb d.o.o.

UREDNIŠTVO
Radojka Grbac, bacc. paed.

Nađa Berbić

51000 Rijeka, Krešimirova 52 a

tel.  : 051-214-359 ili 051-358-792

http://www.zzjzpgz.hr (od 2000.g.) Godišnja pretplata 36.00 kn
Žiro račun 2402006-1100369379 Erste&Steiermarkische Bank d.d.
«NZL» je tiskan uz potporu Primorsko-goranske županije i Odjela gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke.

  a

RUJAN-LISTOPAD 2021.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2021.

 

a DOWNLOAD

 
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2021.

 

a DOWNLOAD

 
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2021.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2020.

 

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2020.

 

a DOWNLOAD

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2020.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2020.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2020.

 

a DOWNLOAD

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2020.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2020.

 

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2019.

 

a DOWNLOAD

     
     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2019.

 

a DOWNLOAD

     
     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2019.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2019.

 

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2018.

 

a DOWNLOAD

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2018.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2018.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2018.

 

a DOWNLOAD

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2018.

 

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2018.

 

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2017.

 

a DOWNLOAD

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2017.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2017.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2017.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2017.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2017.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2016.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2016.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2016.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2016.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2016.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2016.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2015.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2015.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ KOLOVOZ 2015.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SVIBANJ LIPANJ 2015.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2015.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2015.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2014.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2014.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2014.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2014.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2014.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2014.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2013.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2013.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2013.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2013.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2013.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2013.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2012.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2012.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2012.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2012.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2012.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf 2 002)

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2012.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf 2 409)

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2011 .

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf 2 367 )

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2011 .

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf 2 842 )

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2011 .

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf 9.000)

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2011 .

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf 2.594)

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2011 .

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf 3.411)

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2011 .

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf 3.418)

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2010.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf  2.865)

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2010.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf  3.867Kb)

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2010.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf  3.645Kb)

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2010.

 

a Sadržaj

a DOWNLOAD (.pdf  3.552Kb)

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2010.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  4070Kb)

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2010.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  3350Kb)

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2009.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2009.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2009.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2009.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

OŽUJAK-TRAVANJ 2009.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

SIJEČANJ-VELJAČA 2009.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

STUDENI-PROSINAC 2008.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

RUJAN-LISTOPAD 2008.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

SRPANJ-KOLOVOZ 2008.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  1486Kb)

     
  a

SVIBANJ-LIPANJ 2008.

 

a Sadržaj

 

a DOWNLOAD (.pdf  2344Kb)

     
 

OŽUJAK-TRAVANJ 2008.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1799Kb)

     
 

SIJEČANJ-VELJAČA 2008.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1675Kb)

     
 

STUDENI - PROSINAC 2007.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  2051Kb)

     
 

RUJAN-LISTOPAD 2007.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1885Kb)

     
 

SRPANJ-KOLOVOZ 2007.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1659Kb)

     
 

SVIBANJ-LIPANJ 2007.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1561Kb)

     
 

OŽUJAK-TRAVANJ 2007.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1626Kb)

     
 

SIJEČANJ - VELJAČA 2007.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1239Kb)

     
 

STUDENI - PROSINAC 2006.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1721Kb)

     
 

RUJAN-LISTOPAD 2006.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1537Kb)

     
 

SRPANJ - KOLOVOZ 2006.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1630Kb)

     
 

SVIBANJ - LIPANJ 2006.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1 569Kb)

     
 

OŽUJAK-TRAVANJ 2006.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1 702Kb)

     
 

SIJEČANJ - VELJAČA 2006.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1 759Kb)

     
 

STUDENI - PROSINAC 2005.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1 183Kb)

     
 

RUJAN - LISTOPAD 2005.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1 441 Kb)

     
 

SRPANJ-KOLOVOZ 2005.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  999 Kb)

     
 

SVIBANJ-LIPANJ 2005.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1694 Kb)

     
 

OŽUJAK-TRAVANJ 2005.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1492 Kb)

     
 

SIJEČANJ - VELJAČA  2005.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1728 Kb)

     
 

STUDENI - PROSINAC 2004.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1 694 Kb)

     
 

RUJAN - LISTOPAD 2004.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf 989  Kb)

     
 

SRPANJ-KOLOVOZ 2004.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  999 Kb)

     
 

SVIBANJ - LIPANJ 2004.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  999 Kb)

     
 

OŽUJAK - TRAVANJ 2004.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  984 Kb)

     
 

SIJEČANJ - VELJAČA    2004.

 

Sadržaj 

DOWNLOAD (.pdf  816 Kb)

     
 

STUDENI - PROSINAC  2003.

 

Sadržaj 

DOWNLOAD (.pdf  796 Kb)

     
 

RUJAN - LISTOPAD  2003.

 

Sadržaj 

DOWNLOAD (.pdf  668 Kb)

     
 

SRPANJ - KOLOVOZ  2003.

 

Sadržaj 

DOWNLOAD (.pdf  668 Kb)

     
 

SVIBANJ - LIPANJ 2003.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  570 Kb)

     
 

OŽUJAK - TRAVANJ 2003.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  623 Kb)

     
 

SIJEČANJ - VELJAČA  2003.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  520Kb)

     
 

STUDENI - PROSINAC  2002.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  544Kb)

     
 

RUJAN - LISTOPAD  2002.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  563Kb)

       
 

SRPANJ - KOLOVOZ  2002.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  523Kb)

       
 SVIBANJ - LIPANJ  2002.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  658Kb)

       
 

 

OŽUJAK - TRAVANJ  2002.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  769Kb)

 
   
 

SIJEČANJ - VELJAČA  2002.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  703Kb)

 
   
 

STUDENI - PROSINAC 2001.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  642Kb)

 
   
 

RUJAN - LISTOPAD  2001.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1.800Kb)

 
   
 

SRPANJ - KOLOVOZ  2001.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  649Kb)

 
   
 

SVIBANJ - LIPANJ  2001.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  622Kb)

 
   
 

OŽUJAK - TRAVANJ  2001.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  578 Kb)

 
   
 

SIJEČANJ - VELJAČA  2001.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  496 Kb)

           
 

STUDENI - PROSINAC  2000.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  616 Kb)

       
 

 

RUJAN - LISTOPAD  2000.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  612 Kb)

 
   
 

SRPANJ - KOLOVOZ  2000.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  2,60 Mb)

       
 

SVIBANJ - LIPANJ  2000.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1,55 Mb)

   

OŽUJAK - TRAVANJ  2000.

 

Sadržaj

 

DOWNLOAD (.pdf  1,78 Mb)