Prijava za cijepljenje građana na području Primorsko-goranske županije u NZZJZ

Građani se mogu prijaviti za cijepljenje na jedan od sljedeća tri načina (jedan način prijave je dovoljan):

  1. putem call centra, na telefonski broj 051/554-802 (od ponedjeljka do petka od 07.00 do 20.00 sati)
  2. naručivanjem na e-mail adresu NZZJZ PGŽ: cijepljenje.poslovni@zzjzpgz.hr
  3. putem e-kalendara (sustav e-Građani)
Skip to content