COVID 19 Info centar za opće informacije o postupcima i prevenciji bolesti COVID 19

COVID 19 Info centar za opće informacije o postupcima i prevenciji bolesti COVID 19: 051 554-802. Radno vrijeme Info centra je od ponedjeljka do petka od 08:00 do 19:30 sati, a vikendom i blagdanom od 09:00 do 12:00 sati. Osobe koje testiranje obavljaju na epidemiološku uputnicu i osobe koje se testiraju na vlastiti zahtjev (plaćena uputnica), u slučaju pozitivnog nalaza biti će kontaktirane s navedenog telefonskog broja.
Napominjemo da navedeni broj ne služi za davanje informacija o mikrobiološkim nalazima, uključujući i testiranje na COVID 19.

Nalazi pacijenata upućenih na testiranje od strane izabranih liječnika obiteljske medicine, nadležnih školskih liječnika, pedijatara ili ginekologa šalju se odmah putem sustava CEZIH  liječnicima koji su izdali uputnicu za testiranje, kod kojih potom mogu dobiti informacije o nalazu i daljnjem postupanju. Nalaz se također može podignuti iz sustava E-GRAĐANI te je vidljiv na PORTALU ZDRAVLJE.

Pacijenti koji iz bilo kojega razloga hitno trebaju nalaz testa na COVID-19 izvan radnog vremena, trebaju ispuniti Obrazac privole s podatcima za dostavu i javljanje nalaza OVDJE (otvoriti link na obrazac) ili ga fizički podignuti u Zavodu te ga ispunjenoga predati prilikom uzimanja uzorka.

ARHIVA NOVOSTI

NESUKLADNI UZORCI

Dana 17.09.2022. nakon uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju na području grada Čabra utvrđeno je da u mjestima: GEROVO; TRŠĆE; PREZID;

NESUKLADNI UZORCI

Uzorkovanjem za potrebe monitoringa Ministarstva zdravstva utvrđeno je da uzorci vode u mjestima JABLAN I FUŽINE NISU SUKLADNI odredbama Pravilnika o prametrima sukladnosti,

NESUKLADNI UZORCI

Uzorkovanjem dana 16.09.2022. nakon obilnih padalina utvrđeno je da uzorci vode u mjestima Čabar i Prezid NISU SUKLADNI odredbama Pravilnika o prametrima sukladnosti,

Skip to content