Ispitivanje kakvoće mora na morskim plažama Primorsko-goranske županije obavlja Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije. Ispitivanja se obavljaju u skladu s Uredbom o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine, 73/08)

Ispitivanja se provode razdoblju od 15.svibnja do 30.rujna, svakih 15 dana na sljedećim lokalitetima:

Prilikom uzorkovanja bilježe se osnovni terenski podaci o vremenskim prilikama, temperaturi mora i vidljivom onečišćenju morske vode. Laboratorijska ispitivanja obuhvaćaju određivanje saliniteta i mikrobioloških parametara: crijevni enterokoki i Escherichia coli.

Tablica 1. Standardi za ocjenu kakvoće mora nakon svakog ispitivanja

Pokazatelj Kakvoća mora Metoda ispitivanja
izvrsnadobrazadovoljavajuća
Crijevni enterokoki (bik*/100 ml)<6061-100101-200 HRN EN ISO 7899-1 ili HRN EN ISO 7899-2
Escherichia coli (bik*/100 ml)<100101-200 201-300HRN EN ISO 9308-1 ili HRN EN ISO 9308-3

* bik – broj izraslih kolonija

Tablica 2. Standardi za ocjenu kakvoće mora na kraju sezone kupanja

Pokazateljizvrsnadobrazadovoljavajućanezadovoljavajuća
Crijevni enterokoki (bik/100 ml)≤100*≤200*≤185**>185**
Escherichia coli (bik/100 ml)≤150*≤300*≤300**>300**

(*) Temeljeno na vrijednosti 95-og percentila (**)Temeljeno na vrijednosti 90-og percentila