KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30PROGRAM JAVNO-ZDRAVSTVENIH MJERA ZAŠTITE ZDRAVLJA OD ŠTETNIH ČIMBENIKA OKOLIŠA

Program javno-zdravstvenih mjera zaštite zdravlja od štetnih čimbenika okoliša temelji se na nizu zakonskih i provedbenih propisa kao što su:

 • Zakon o zdravstvenoj zaštiti, NN 150/08, 155/09,
 • Zakon o zaštiti okoliša, NN 110/07,
 • Zakon o hrani, NN 46/07, 155/08,
 • Zakon o predmetima opće uporabe, NN 85/06, NN 43/10
 • Zakon o vodama, NN 159/09,
 • Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, NN 47/08, 75/09
 • Uredba o kakvoći mora za kupanje NN 73/08,
 • Zakon o zaštiti zraka, NN 178/04, 60/08
 • Uredba o ozonu u zraku, NN 133/05,
 • Uredba o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zraku, NN 133/05.

Zakon o zdravstvenoj zaštiti u članku 9., između ostalog navodi: „U ostvarivanju svojih prava, obveza, zadaća i ciljeva na području zdravstvene zaštite jedinica područne (regionalne) samouprave osigurava sredstva za: – Provođenje javnozdravstvene, epidemiološke i zdravstveno-ekološke djelatnosti te prevenciju bolesti na svom području, – provođenje mjera zdravstvene ekologije i to: ispitivanje hrane i predmeta opće uporabe, ispitivanje vode za piće, ispitivanje štetnih utjecaja onečišćenja zraka na zdravlje ljudi, ispitivanje buke i ispitivanje onečišćenja tla te voda namijenjenih kupanju i rekreaciji, od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave, sukladno programu mjera iz članka 5. stavka 3. ovoga Zakona.“

Programom su predviđena ispitivanja različitih elemenata okoliša i aktivnosti koje imaju za cilj očuvanje zdravlja stanovništva od neželjenih utjecaja životnog okoliša kao i drugih neželjenih prilika i uvjeta koji u njemu vladaju.

Program obuhvaća sljedeća ispitivanja:

 • 1.Zdravstvena ispravnost hrane i predmeta opće uporabe
 • 2.Higijensko-sanitarni uvjeti
 • 3.Zdravstvena ispravnost vode za piće
 • 4.Kakvoća mora
 • 5.Kakvoća zraka

Program realiziraju Odsjeci Zdravstveno-ekološkog odjela, svaki iz svojeg područja rada. Na kraju svakog poglavlja Izvješća daju se zaključci o provedenom i preporuke za daljnja ispitivanja. 
MONITORING
OBAVIJESTI