KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

10
broj novozaraženih u PGŽ
11
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

136
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33666
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

427
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.06.2021. - 08:30


ŠTO JE UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće upravlja Zavodom. Upravno vijeće Zavoda ima pet (5) članova i čine ga predstavnici: Osnivača (predsjednik i dva člana), radnika Zavoda (dva člana). Članove Upravnog vijeća imenuje Osnivač na prijedlog pročelnika upravnog županijskog tijela nadležnog za zdravstvo. Jednog člana Upravnog vijeća imenuje radničko vijeće Zavoda, a jednog člana Stručno vijeće Zavoda iz redova radnika Zavoda s visokom stručnom spremom. Članovi upravnog vijeća Zavoda moraju imati visoku stručnu spremu, izuzev člana Upravnog vijeća kojeg imenuje radničko vijeće. Članovi Upravnog vijeća imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine, s time da isti član Upravnog vijeća može biti imenovan najviše za još jedno mandatno razdoblje uzastopno. Članovi Upravnog vijeća imaju pravo na novčanu naknadu za svoj rad, sukladno zakonu. Član Upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koje je imenovan, ako: sam zatraži razrješenje, ne ispunjava dužnost člana (često izostajanje sa sjednica i sl.), izgubi sposobnost obnašanja dužnosti, svojim ponašanjem povrijedi ugled Zavoda i Upravnog vijeća. Članu Upravnog vijeća koji je imenovan iz reda radnika Zavod mandat prestaje i ako mu prestane radni odnos u Zavodu. O razrješenju člana Upravnog vijeća odlučuje tijelo koje ga je imenovalo. U slučaju razrješenja člana Upravnog vijeća, novom članu Upravnog vijeća mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.< povratak 
MONITORING