KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

9
broj novozaraženih u PGŽ
3
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

65
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33453
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 23.07.2021. - 08:30201. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

ZAKLJUČCI I ODLUKE

na 201. sjednici Uv doneseni su sljedeći Zaključci i Odluke:

1. Zaključak o primanju na znanje informacije o izabranom članu Upravnog vijeća od strane radnika

2. Zaključak o primanju na znanje informacije o financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije za razdoblje siječanj - travanj 2020. godine

3. Zaključak o donošenju Pravilnika o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

4. Odluka o dopunama i izmjenam Cjenika usluga Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

5. Zaključak o primanju na znanje informacije o dobivanju Rješenja o sukladnosti Odluke o usklađenju djelatnosti Zavoda sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama te pokretanju procedure za donošenje novog Statuta Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije

6. Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje Ugovora o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite

7. Odluka o imenovanju Povjerenstva za kvalitetu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije< povratak 
MONITORING