KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

9
broj novozaraženih u PGŽ
3
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

65
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33453
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 23.07.2021. - 08:30180. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

ODLUKE

1.Odluka o prihvaćanju trećeg rebalansa financijskog plana, plana nabave i plana investicija Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije za 2018. godinu

2.Odluka o donošenju izmjene Plana specijalizacija za 2018. godinu

3.Odluka o donošenju dopuni Plana specijalizacija za 2019. godinu

4.Odluka o davanju ovlaštenja ravnatelju za potpisivanje odluka o odabiru u postupcima nabave preko 300.000 kuna te sklapanje Ugovora o nabavi

5.Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na neodređeno vrijeme

6.Odluka o davanju suglasnosti za zapošljavanje na određeno vrijeme< povratak 
MONITORING