KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

273
broj novozaraženih u PGŽ
257
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

4422
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
45913
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

569
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 26.11.2021. - 08:30ESF - PROMOCIJA ZDRAVLJA

Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ odobreno je provođenje projekta pod nazivom "Jačanje kapaciteta za prevenciju i ranu detekciju rizika i stanja vezanih uz kronične nezarazne i maligne bolesti u PGŽ i RH".

Projekt je odobren od stane Europskog socijalnog fonda: Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020“. Poziv: PROMOCIJA ZDRAVLJA I PREVENCIJA BOLESTI – FAZA 1.

Ugovorno tijelo: Hrvatski zavod za zapošljavanje , Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije, Zagreb.

Vrijednost projekta je 946.463,07 kn. strukturnifondovi.hr

Cilj projekta je jačanjem kapaciteta NZJZPGŽ te drugih županijskih zavoda te domova zdravlja s područja RH unaprijediti znanja i vještine zdravstvenih djelatnika za učinkovitije upravljanje i provedbu aktivnosti prevencije i ranu detekciju kroničnih nezaraznih bolesti s naglaskom na šećernu bolest, kardiovaskularne i maligne bolesti.

Krajnji cilj projekta je ulaganjem u prevenciju i ranu detekciju pridonijeti djelotvornosti zdravstvenog sektora, smanjenju stopa obolijevanja te uštedama u zdravstvenom sustavu.

Projekt je započeo u veljači 2020. i traje do kolovoza 2021.

Opis problema

Očekivano trajanje života u Primorsko-goranskoj županiji je u 2017. godini iznosilo je 80,8 godina što je više od Republike Hrvatske (77,2 godine). Posljednja dva popisa stanovništva pokazuju opadanje najmlađeg i najzdravijeg kontingenta te porast najstarijeg kontingenta, najvećeg korisnika zdravstvene zaštite. Slijedom toga raste i opterećenje zdravstvenog sustava kao i s time povezani troškovi. Kardiovaskularne bolesti su 2016. godine bile vodeći uzrok smrti u PGŽ s udjelom u ukupnom pomoru od 39,39%. te novotvorine s udjelom od 21,21%.

Procjene također govore i o porastu prevalencije dijabetesa u RH (6,97% u skupini 20-79g), a procjenjuje se da gotovo 50% bolesnika nije otkriveno. Dijabetes sudjeluje s visokim udjelom u troškovima HZZO-a (11,49%). Nadalje, broj oboljelih od melanoma, najzloćudnijeg među tumorima kože, posljednjih desetljećaje porastao više od šest puta u svim dobnim skupinama, a najviše kod mladih osoba. Problem je što se bolest otkrije u uznapredovanoj fazi, kada su izgledi za izlječenje manji, pa treba potaknuti napore u prevenciji i ranom otkrivanju te bolesti. U posljednje vrijeme primjetan je pad stope procijepljenosti za zarazne bolesti te smo u 2018 godini svjedočili pojavi morbila u jednoj našoj županiji. Procijepljenost za HPV je niska iako je dokazano učinkovita mjera prevencije različitih sijela (npr. raka vrta maternice, ždrijelo, usna šupljina).

Europski strateški okvir za zaštitu zdravlja (2014–2020) u svojim prioritetima navodi potrebu ulaganja u preventivne akcije usmjerene rizičnim faktorima za kronične nezarazne i maligne bolesti (KNMB) (Prioritet 1.3.) te potrebu podizanja stope procijepljenosti populacije (Prioritet 1.1.). Također, Nacionalna strategija razvoja zdravstvenog sustava 2020 navodi kao prioritetnu mjeru jačanje preventivnih aktivnosti gdje naglasak u prevenciji treba biti na kroničnim nezaraznim bolestima i zloćudnim bolestima te mreži zavoda za javno zdravstvo. Nadalje, Nacionalna strategija ukazuje na potrebu za boljim upravljanjem preventivnim aktivnostima kako bi se poboljšala evaluacija pojedinih programa te omogućila koordinacija, racionalno planiranje, poticanje i usmjeravanje preventivnih aktivnosti u zajednici.

U tom smislu stjecanje novih znanja o upravljanju i mjerenju efikasnosti JZ intervencija te o učinkovitim metodama prevencije i rane detekcije KNMB iznimno je važna podizanje stope sudjelovanja u trenutno tri važeća nacionalnih programa prevencije kao i razvoj novih intervencija. Važno je spomenuti kako Nacionalna strategija prepoznaje zavode za javno zdravstvo kao radna mjesta koja su manje atraktivna zdravstvenom kadru (npr. zbog manjih koeficijenata) te kako svako jačanje ljudskih kapaciteta koji podižu kvalitetu i uvjete rada predstavlja doprinos održivosti hrvatskog zdravstvenog sustava.


Kao odgovor na opisane potrebe projektom je predviđeno provesti sljedeće mjere:

Aktivnosti za NZJZPGŽ:

  • Edukacija o prevenciji, ranom uočavanju i praćenju rizika dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti 45 djelatnika NZJZPGŽ (timovi ŠM JZ i EPI) u suradnji s Domom Zdravlja i Nacionalnim centrom izvrsnosti za dijabetes
  • Edukacija javnozdravstvenih djelatnika na prepoznavanju ranih promjena na madežima za 45 djelatnika NZJZPGŽ (timovi ŠM JZ i EPI)
  • Kratki tečaj brzog čitanja EKG-a za sve školske liječnike (11)
  • Tečaj provođenja UZ srca za dva liječnika školske medicine
  • Tečaj provođenja UZ abdomena za dva liječnika školske medicine

Rezultat: Bolja osposobljenost zdr. djelatnika, manje upućivanja učenika u druge ustanove s ciljem rane detekcije, osim iznimno.

  • Konferencija: Promocija zdravlja i prevencija KNMB: provedba nacionalnih programa prevencije i probira, adresiranje rizika i primjeri dobre prakse
  • Edukacija županijskih zavoda za javno zdrasvstvo RH: Metode upravljanja preventivnim aktivnostima i praćenja indikatora efikasnosti
  • Stručni skup: Prevencija KNMB bolesti kod osoba s teškoćama u razvoju i invaliditetom
  • Simpozij o cijepljenju 2019.

Rezultat: Nova znanja i modeli upravljanja preventivnim mjerama, bolja rana detekcija i prevencija bolesti KNB.


Partneri na projektu:

Hrvatski Zavod za javno zdravstvo (HZJZ)

HZJZ kao partner na projektu sudjelovati će u aktivnostima pripreme stručnih skupova za zdravstvene radnike, poglavito u dijelu komunikacije prema ciljanim skupnima na nacionalnoj razini (prema mreži županijskih zavoda za javno zdravstvo). Osim toga u programu stručnih skupova skupa sudjelovati će i djelatnici HZJZ (npr. u dijelu prikaza i upravljanja nacionalnim programima prevencije i probira te kod prikaza praćenja indikatora provedbe javno zdravstvenih programa i ishoda).

Dom zdravlja PGŽ

Dom zdravlja PGŽ ključni je partner na županijskoj razini u dijelu komunikacije prema ciljanim skupnima (obiteljska medicina, pedijatrija..). Temeljem velikog iskustva i specijaliziranog kadra, Dom zdravlja izravno je odgovoran za organizaciju Edukacije o prevenciji, ranom uočavanju i praćenju rizika dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti za 45 djelatnika NZJZPGŽ. Djelatnici Doma zdravlja također će sudjelovati u pripremi i izvedbi ostalih stručnih skupova koji se odnose na prevenciju dijabetesa, kardiovaskularnih bolesti, skrbi o KNMB kod osoba s teškoćama u razvoju i invaliditetom.

Oba partnera aktivno će sudjelovati u izradi završnih smjernica za širenje modela uz druge županije.

Za sve informacije o projektu obratite nam se na:
dr.sc. Darko Roviš, prof.soc.ped., Voditelj projekta.
darko.rovis@zzjzpgz.hr
Nastavni Zavod za javno zdravstvo PGŽ
Krešimirova 52A
51 000 Rijeka
tel/fax +385 51 335 920
mobile +385 91 132 0404
zzjzpgz.hr 
MONITORING