KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

5
broj novozaraženih u PGŽ
13
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

75
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33481
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 27.07.2021. - 08:30Odsjek za kontrolu hrane, predmeta opće uporabe, unapređenje prehrane i mikrobiologiju

Odsjek za kontrolu hrane, predmeta opće uporabe, unapređenje prehrane i mikrobiologiju obavlja slijedeće poslove:

 • praćenje, analizu i ocjenu kvalitete prehrane ispitivanjem energetske i prehrambene vrijednosti obroka (određivanje suhe tvari, bjelančevina, masti, ugljikohidrata, biljnih vlakana)
 • izradu jelovnika za sve segmente populacije
 • izradu standarda i normativa za kolektivnu prehranu pojedinih dobnih i radnih skupina populacije
 • rad na promicanju zdravlja
 • provođenje edukacija radi postizanja promjene prehrambenih navika pučanstva s ciljem prevencije nekih kroničnih nezaraznih bolesti (npr. kardiovaskularne bolesti, hipertenzija, osteoporoza, dijabetes, neka sijela karcinoma, karijes)
 • provodi aktivnosti potrebne za unapređenje prehrane, uključujući prehrambene ciljeve u programe rada na eliminaciji javnozdravstvenih problema povezanih s utjecajem prehrane na zdravlje pučanstva,
 • predavanja te sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima i posebnim istraživanjima te promicanje pravilne prehrane na stručnim skupovima i putem medija javnog priopćavanja
 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje utjecaja namirnica i predmeta opće uporabe na zdravlje ljudi,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • kontrola higijenskih uvjeta objekata i okoliša,
 • provodi aktivnosti potrebne za provjeru sastava i kvalitetu namirnica i predmeta opće uporabe,
 • kontrolira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost hrane te sukladnost kakvoće hrane prema specifičnim odredbama u proizvodnji i prometu,
 • prati, analizira i ocjenjuje kvalitetu i hranjivu vrijednost organizirane prehrane pojedinih skupina ( djece, starije osobe, studenti i dr. ),
 • obavlja izobrazbu osoblja zaposlenog na poslovima prehrane,
 • obavlja izobrazbu osoba koje rade s pesticidima i ostalim toksičnim tvarima,
 • ispituje mikrobiološku ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe,
 • izrada elaborata o izloženosti pučanstva toksičnim spojevima te mogućem negativnom utjecaju na zdravlje pučanstva,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • provodi aktivnosti praćenja, analiziranja i ocjenjivanja utjecaja hrane na zdravstveno stanje,
 • sudjeluje u provođenju aktivnosti i izradi stručnih podloga i elaborata zaštite zdravlja i okoliša, te u drugim stručnim i znanstvenim projektima,
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva,
 • surađuje s ostalim Odjelima Zavoda.

Odsjek obavlja i ostala ispitivanja unutar svojih tehničkih i kadrovskih mogućnosti.

U Odsjeku je stalno zaposleno 14 djelatnika:

 • 7 VSS (izv.prof.dr.sc., mr.sc.,dipl.sanit.ing, mag.sanit.ing., dipl.ing. nutricionist)
 • 3 VŠS
 • 4 SSS

Voditeljica Odsjeka :
izv.prof.dr.sc. Sandra Pavičić Žeželj, dipl.sanit.ing.

Tel. 051/358-751
Mob.091/1207-613
e-mail: sandra.pavicic@zzjzpgz.hr 
MONITORING