KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30Odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju

Odsjek za kontrolu voda, voda u prirodi, otpadnih voda, otpada, ekotoksikologiju i mikrobiologiju obavlja slijedeće poslove:

 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje stanja okoliša te utjecaj okoliša na zdravlje ljudi (površinske, podzemne vode, otpadne vode, otpad, vode za rekreaciju),
 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje utjecaja vode za ljudsku potrošnju na zdravlje ljudi,
 • sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama,
 • prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost, sastav i kakvoću vode za ljudsku potrošnju, podzemne i površinske kopnene vode,
 • prati, proučava i ocjenjuje stanje vodoopskrbe,
 • provodi aktivnosti potrebne za praćenje, analiziranje i ocjenjivanje kakvoće mora i ostalih voda za sport, kupanje i rekreaciju, te njihov utjecaj na zdravstveno stanje pučanstva,
 • prati, analizira i ocjenjuje sastav i kakvoću otpadnih voda te njihov utjecaj na zagađenje okoliša,
 • ispituje mikrobiološku ispravnost vode za ljudsku potrošnju, mora, površinskih i podzemnih voda, voda za šport, kupanje i rekreaciju te otpadnih voda,
 • praćenje stanja morskog okoliša (biološko i kemijsko praćenje),
 • provodi aktivnosti potrebne za izvođenje testova toksičnosti i ekotoksičnosti,
 • izrada elaborata o izloženosti pučanstva toksičnim spojevima te mogućem negativnom utjecaju na zdravlje pučanstva,
 • sudjeluje u provođenju aktivnosti i izradi stručnih podloga i elaborata zaštite okoliša, te u drugim stručnim i znanstvenim projektima,
 • sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva,
 • surađuje s ostalim Odjelima Zavoda.

Odsjek obavlja i ostala ispitivanja unutar svojih tehničkih i kadrovskih mogućnosti.

U Odsjeku je stalno zaposlen 21 djelatnik:
12 VSS (2 izv.prof.dr.sc., 2 dr.sc., 3. mr.sc., dipl.sanit.ing, mag.sanit.ing.)
3 VŠS
6 SSS

Voditelj Odsjeka :
Izv. prof. dr. sc. Aleksandar Bulog, dipl. sanit. ing.

Tel. 051/358-740
Mob. 091/1207-615
e-mail: aleksandar.bulog@zzjzpgz.hr 
MONITORING
OBAVIJESTI