KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

9
broj novozaraženih u PGŽ
3
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

65
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33453
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 23.07.2021. - 08:30

Novi list, Datum objave: 6.4.2010 u 14:09h

Nastavak programa ranog otkrivanja raka vrata maternice u žena iz PGŽ-a

Četvrtina žena bez ginekologa

RIJEKA – Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ-a u suradnji s Primorsko-goranskom županijom, KBC-om Rijeka i specijalistima ginekolozima Borisom Uhačem i Darjom Krešić u Rijeci, Klaudijom Benić-Salamon u Opatiji, Arsenom Šimunovićem u Delnicama, Melitom Mrđen u Malom Lošinju te Borisom Bačićem u Rabu i ove će godine nastaviti s provođenjem programa »Rano otkrivanje raka vrata maternice u žena Primorsko-goranske županije«. U sklopu programa pozvat će na besplatan pregled žene od 25 do 64 godine iz županije koje tri i više godina nisu bile na ginekološkim pregledima kako bi im bio napravljen PAPA test, odnosno uzet bris vrata maternice. – Cilj je programa povećati broj žena koje redovito odlaze na ginekološke preglede i obavljaju PAPA test jer se na taj način smanjuje mogućnost razvijanja raka vrata maternice. Riječ je o ozbiljnom problemu koji pogađa radno aktivne žene. Obuhvaća četiri posto svih novootkrivenih malignoma u žena, odnosno 24 posto svih ginekoloških karcinoma. Riječ je o preventibilnom karcinomu koji je dijagnostički lako dostupan i terapijski sasvim izlječiv u preinvazivnom stadiju, a promjene u vratu maternice se razvijaju polagano, tako da je potrebno nekada i više od deset godina da se rak razvije. Zbog toga niti jedna žena ne bi smjela umrijeti zbog raka vrata maternice – objasnila je dr. Helena Glibotić Kresina, voditeljica Odsjeka za gerontologiju u Nastavnom zavodu za javno zdravstvo PGŽ-a. Trenutačne statistike su gotovo poražavajuće – oko 25 posto žena nema izabranog ginekologa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Evaluacijom anketnih upitnika žena koje su se pozivu odazvale tijekom 2008. i 2009. godine 34 posto njih nije bilo na ginekološkom pregledu dvije i više godina. Realizacijom projekta do sada je u Rijeci, Opatiji, Delnicama, Malom Lošinju i Rabu ginekološki pregledano oko 6.000 žena. – Na početku realizacije programa naišli smo na otpor liječnika ginekologa za uključivanje u njega. Razlog tome je preopterećenost liječnika radom i velikim brojem pacijentica te općenito mali broj ginekoloških timova – objasnila je dr. Glibotić Kresina. Nevenka Vlah, stručna suradnica u Odsjeku za gerontologiju rekla je kako je odaziv na ginekološke preglede u Rijeci bio lošiji od odaziva žena u manjim sredinama županije. Naime, u Rijeci se na poziv odazvalo približno 20 posto žena, a izvan nje od 30 do 40 posto. – Poznato je da se na organiziran pristup može smanjiti obolijevanje od raka vrata maternice, a tim i smrtnost od te bolesti. Isto je tako poznato da se s relativno malo ulaganja, uz bolju organizaciju zdravstvene zaštite može povećati i obuhvat žena – komentirala je dr. Glibotić Kresina.

Josipa LEKO

Novi list, Datum objave: 6.4.2010 u 14:09h 
MONITORING