KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30Aktivnosti zdravstvene statistike i informatike

Zdravstvena statistika i informatika prikuplja, kontrolira, obrađuje i analizira podatke o radu zdravstvene djelatnosti i zdravstevnog stanja stanovništva na području Primorsko-goranske županije.

Podaci se prikupljaju od svih zdravstvenih subjekata na području županije (cca 800) bez obzira na vrstu vlasništva i ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Podaci se prikupljuju dnevno (maligne neoplazme, preventivni pregledi osiguranih osoba starijih od 50 godina), mjesečno (bolnički pobol, mortalitetna statistika) i godišnje (izvještaji PZZ i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite).

Prikupljaju se podaci i kadrovima, odnosno zdravstvenim i administrativno-tehničkim djelatnicima zaposlenima u zdravstvu.

Kao rezultat cjelogodišnjeg rada, svake godine izdaje se Zdravstveno-statistički ljetopis Primorsko-goranske županije. Izdaje se u tekućoj godini za prethodnu godinu. Sadrži statističke podatke o stanovništvu, vitalnim događajima (natalitet, mortalitet), uzrocima pobola i pomora stanovništva, organizaciji zdravstvene djelatnosti, zdravstvenoj zaštiti dojenčadi i predškolske djece, školske djece, odraslih, žena.... Temeljna izvještajna jedinica je jedinica lokalne samouprave (općina ili grad) te Primorsko-goranska županija. Dostupan je na WEB stranicama Zavoda. Ljetopis sadrži i popis svih zdravstvenih subjekata na nivou Županije.

Zdravstveni pokazatelji sadržani u Ljetopisu ne ukazuju samo na aktualno zdravstveno stanje stanovnika naše županije, već su i temelj za određivanje prioriteta aktivnosti, odnosno kreiranja zdravstvene politike. Sukladno navedenom, Zavod organizira i provodi niz javnozdravstvenih aktivnosti - preventivnih programa, a od velikog su interesa za stanovnike PGŽ (program ranog otkrivanja raka dojke, program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, program ranog otkrivanja raka vrata maternice, rano otkrivanje osteoporoze u žena od 50 do 69 godina, pregledi i edukacija za rano otkrivanje melanoma....).

Na zahtjev različitih korisnika često se rade dodatne obrade i interpretacije podataka čiji je cilj unaprijediti zdravstveno stanje stanovnika (Socijalna karta, Plan zdravstvene zaštite)


Koordinatorica zdravstveno - statističkih i informatičkih aktivnosti: Ljiljana Beg Zrakić, dipl. oec.,univ.mag.sanit.publ.

Tel: 051/358-773

E-mail:ljiljana.beg-zrakic@zzjzpgz.hr 
MONITORING
OBAVIJESTI