KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30Javnozdravstvene gerontološke aktivnosti

Radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba, unapređenja zdravstvene zaštite starijeg pučanstva

Radi poboljšanja kvalitete života starijih osoba, unaprjeđenja zdravstvene zaštite starijeg pučanstva provode se javno-zdravstvene aktivnosti kojima je cilj:

 • promocija aktivnog, zdravog, produktivnog starenja,
 • mjere primarne, sekundarne, tercijarne prevencije,
 • očuvanje funkcionalne sposobnosti starijih,
 • unapređenje pozitivnog zdravstvenog ponašanja starijeg čovjeka,
 • prevencija rizičnih čimbenika u nastanku bolesti i ozljeda,
 • zadržavanje starijeg čovjeka što je duže moguće u njegovom prebivalištu lokalne zajednice u kojoj živi uz vlastitu obitelj.

Zlatno doba života – gerontološke edukativne zdravstvene radionice za osobe starije životne dobi

Gerontološke radionice provode liječnici i educirani stručni suradnici Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ s ciljem unapređenja zdravlja starijeg čovjeka.). Osim usvajanja znanja o osiguravanju zdrave i aktivne starosti, na radionicama se predviđa i usvajanje praktičnih vještina sa ciljem osiguravanja funkcionalne sposobnosti starijeg čovjeka. Gerontološke radionice sastoje se od teoretskog dijela u kome osobe starije životne dobi u interaktivnoj suradnji s edukatorom stječu znanja bitna za unapređenje zdravlja. Nakon teoretskog sijela slijedi praktični dio koji prati temu predavanja.

Edukativne brošure unapređenja zdravlja ljude treće životne dobi:

Gerontološke tribine

Od 2009. godine provode se Gerontološke tribine namijenjene liječnicima primarne zdravstvene zaštite kao i drugim zdravstvenim djelatnicima koji se u svom radu susreću s liječenjem starijih osoba, a zamišljene su kao kontinuirane stručne edukacije zdravstvenih djelatnika.

Javnozdravstveni programi u sklopu gerontoloških aktivnosti:

Rano otkrivanje osteoporoze u žena od 50 do 69 godina

Osteoporoza je sustavna i progresivna bolest skeleta koju karakterizira smanjena čvrstoća koštanog tkiva zbog čega su kosti podložne lomljenju i na manju traumu. Spada u pet najčešćih kroničnih bolesti, a starenjem populacije raste i njezina učestalost te poprima značajke tihe epidemije. Ranim otkrivanjem osteoporoze, mjerenjem mineralne gustoće kosti i pravovremenim liječenjem u smislu sekundarne prevencije, smanjuje se invaliditet i mortalitet te poboljšava kvaliteta života ljudi. Polazeći od tih postavki, odsjek je od 2010. godine krenuo u realizaciju novog programa- skrining osteoporoze uz pomoć ultrazvučne denzitometrije. Ultrazvučna denzitometrija je jedna od metoda probira koja određuje postoji li manjak koštane mase u petnoj kosti. Mineralnu gustoću koštane mase mjere liječnici i posebno educirani stručnjaci Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ. Nakon mjerenja žene će dobiti pisani nalaz i savjet stručnjaka. Svrha ovog Programa rana detekcija promjena u mineralnoj gustoći kostiju dok se bolest i njene posljedice još nisu razvile, kako bi se ciljanim aktivnostima (pravilnom prehranom i fizičkim kretanjem) spriječio daljnji razvoj bolesti. Zadatak je i potaknuti pacijentice kod kojih su određene promjene vidljive na promjenu loših te usvajanje zdravih životnih navika.

Debljina bolest modernog doba-Prevencija, rano otkrivanje i liječenje povećane tjelesne težine

Imajući u vidu javnozdravstveni aspekt debljine, ciljevi Programa su:

 • probrati populaciju radno aktivnih osoba s prekomjernom tjelesnom težinom i debelih (rizična populacija) i ustanoviti prisutne čimbenike rizika (najčešće se pojavljuju problemi sa krvnim tlakom, šećernom bolesti, hiperlipidemijom itd.)
 • savjetovališni rad s osobama koje imaju probleme s tjelesnom težinom, izrada jelovnika

Svrha i ciljevi programa bi trebali doprinjeti promicanju i održavanju poželjne tjelesne težine, te poticanju razvoja kulture i svijesti o njezinoj važnosti u očuvanju dobrog zdravlja i tjelesne sposobnosti. Program provodi liječnik, specijalista javnog zdravstva i educirani stručni suradnik. Nakon mjerenja tjelesne težine svi odazvani ispunjavaju anketni upitnik kojim se dobiva uvid u njihovo zdravstveno stanje. Tjelesna težina određuje se na medicinskoj vagi. Mjerenjem težine dobivaju se podaci o pregledu organske građe pojedinca (postotku mišićnog tkiva, visceralnog masnog, ukupnog masnog tkiva te vrijednosti bazalnog metabolizma). Skrinig obuhvaća i izračunavanje markera debljine (omjer kukovi-bokovi, opseg trbuha te izračunavanje BMI - body mass indexa i WHR indexa). Na osnovi dobivenih rezultata mjerenja pacijenti dobivaju pisani nalaz i zdravstveni savjet ovisan o dobivenom rezultatu. Sve osobe s prekomjernom tjelesnom težinom upućuju se u Centar zdravlja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo gdje ih zdravstveni stručnjaci kroz organizirana zdravstvena savjetovališta i po potrebi individualnim pristupom upoznaju s načinima liječenja debljine i o svim rizicima debljine, uz mogućnost izrade individualnog jelovnika. Sve odazvane osobe uz stručni savjet dobivaju i edukativne brošure o zdravoj prehrani s primjerima jelovnika zdrave prehrane.

Pregledi i edukacija za rano otkrivanje melanoma

Učestalost melanoma dramatično raste, kao i smrtnost od te bolesti.

Cilj Programa:

 • Rano otkrivanje promjena na madežima
 • rano otkrivanje melanoma kako bi se omogućilo što uspješnije liječenje i povećale šanse za preživljavanjem,
 • edukacija i osvješćivanje šire javnosti o opasnostima nepromišljenog ponašanja na suncu, o štetnim posljedicama UV-zraka na zdravlje i edukacija i osvješćivanje šire javnosti o pravilnim načinima zaštite od UV- zraka,
 • edukacija i osvješćivanje šire javnosti o važnosti samopregleda madeža

Ranim otkrivanjem promjena na madežima u smislu sekundarne prevencije i edukacijom stanovništva znatno se utječe na smanjenje morbiditeta, invaliditeta i mortaliteta od melanoma te se unapređuje i poboljšava kvaliteta života ljudi. Pregled madeža obuhvaća klinički pregled (kože cijeloga tijela) i dermatoskopiju u svrhu detekcije atipičnih (displastičnih) madeža, njihova praćenja i ranog otkrivanja početnog melanoma. Nakon obavljenog pregleda pacijenti dobivaju zdravstveni savjet i pisani liječnički nalaz. Osim pregleda u svrhu zdravstvenog prosvjećivanja organiziraju se zdravstvene radionice za sve pacijente koji se uključe u Program. Zdravstvene radionice se organiziraju sa svrhom zdravstvenog prosvjećivanja i osvješćivanja stanovništva o opasnostima nepromišljenog ponašanja na suncu, štetnim posljedicama UV-zraka na zdravlje, pravilnim načinima zaštite od UV- zraka i važnosti samopregleda madeža.

Edukativne brošure javnozdravstvenih programa:

Koordinatorica javnozdravstvenih gerontoloških aktivnosti: prim. Helena Glibotić Kresina, dr.med.

E-mail: helena.glibotic-kresina@zzjzpgz.hr

Tel: 051 358 799 
MONITORING
OBAVIJESTI