KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

9
broj novozaraženih u PGŽ
3
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

65
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33453
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 23.07.2021. - 08:30

Specijalistički poslijediplomski studij

Specijalistički poslijediplomski studij „Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti”

„Tempus Programme Development of Health Promotion and Drug Prevention Course“ je projekt Europske Komisije realiziran u periodu od 2009. do 2011. g. Koordinator projekta bilo je Sveučilište u Rijeci, a partneri u projektu su bili:

  • University of Dresden, Njemačka
  • University of Lodz, Poljska
  • Nastavni zavod za javno zdravstvo PGŽ

Cilj je projekta bio izraditi kurikulum poslijediplomskog specijalističkog studija iz područja promocije zdravlja i prevencije ovisnosti.

Kurikulum studija:

  • Zloupotreba sredstava ovisnosti: epidemiologija, etiologija i fiziologija
  • Socioemocionalni razvoj djece i mladih, Zdravstvena psihologija, Životni stilovi mladih
  • Ovisnosti i druga rizična ponašanja djece i mladih: razvoj ovisnosti, rana detekcija i tretman
  • Promicanje zdravlja i prevencija ovisnosti razvoj, Primjena i evaluacija programa promocije zdravlja i prevencije ovisnosti
  • Prevencijske strategije, Programi utemeljeni na dokazima i znanosti, Studije isplativosti

Akreditacijom Fakultetskog vijeća MEDRI i FFRI, Senata Sveučilišta u Rijeci i Nacionalnog Vijeća za visoko obrazovanje ustanovljen je Specijalistički poslijediplomski studij „Promocija zdravlja i prevencija ovisnosti“. Prva generacija polaznika promovirana je 2014. g.

Ciljnu skupinu čine stručnjaci u području zdravstva i školstva koji rade s djecom i mladima, kao što su voditelji školskih preventivnih programa, stručni suradnici u školama, liječnici obiteljske i školske medicine, pedijatri, osobe koje rade s ovisnicima te djecom i mladima rizičnog ponašanja, voditelji i volonteri u nevladinim organizacijama, lideri u javnom sektoru. 
MONITORING