KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

9
broj novozaraženih u PGŽ
3
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

65
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33453
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 23.07.2021. - 08:30

Grupna psihoterapija osoba ovisnih o kockanju ili klađenju

Grupna terapija kockara je jedna od metoda za postizanje terapijskih ciljeva, jer grupa služi kao okolina sa jačom potporom, ohrabrujućim obrascima i motivacijama za promjenu. Primarni cilj je omogućiti što dulju apstinenciju od kockanja, uz to poboljšati samokontrolu i identificirati način kako se nositi sa rizičnim situacijama. Grupni psihotrapijski pristup, uz individualni, pokazao se najučinkovitijim pristupom u liječenju patoloških i problematičnih kockara. Ovaj oblik rada prestavlja dio aktivnosti Centra za izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti.

KONTAKT

Centar za izvanbolničko liječenje bolesti ovisnosti
Kalvarija 8
51 000 Rijeka

Tel: 051/ 327 160
Fax: 051/ 327 170 
MONITORING