KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

9
broj novozaraženih u PGŽ
3
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

65
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33453
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 23.07.2021. - 08:30

Skrining za mentalno zdravlje

Mentalno je zdravlje važna sastavnica ukupnog zdravlja i preduvjet kvalitetnog života, kako djece, tako i odraslih. Nije samo odsustvo mentalne bolesti, već je stanje dobrog bivanja u kojem pojedinac realizira svoje sposobnosti, uspješno se nosi s uobičajenim stresovima života, radi produktivno i pridonosi svojoj zajednici. Unazad desetak godina sve se više suočavamo s problemima u zaštiti mentalnog zdravlja mladih. Ovisnosti, nasilje, depresija, suicidi i sl. sve su češće pojave koje se, iz generacije u generaciju, javljaju sve ranije. Djelovanje u području promicanja zdravlja i zdravih stilova života te očuvanja mentalnog zdravlja obveza je društva prema djeci i mladima.

U skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti iz 2008. godine, koji je Zavodima za javno zdravstvo stavio u obvezu osiguranja zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih te u skladu s Nacionalnom strategijom zaštite mentalnog zdravlja 2009. - 2013., NZJZ PGŽ organizira djelatnost promicanja i zaštite mentalnog zdravlja, između ostalog, i kroz mjeru ranog otkrivanja mogućih poremećaja u ponašanju i mentalnom zdravlju djece. Učenici sedmog razreda osnovne škole u okviru sistematskog pregleda ispunjavaju kratak screening upitnik pod nazivom „Moje snage i poteškoće“ (http://www.sdqinfo.com/py/sdqinfo/b3.py?language=Croatian). Riječ je o poznatom i provjerenom instrumentu, koji je u upotrebi u Europi i SAD-u, čija je svrha rano otkrivanje rizika za moguće probleme u mentalnom zdravlju djece i mladih, kao što su emocionalne poteškoće, problemi u ponašanju, poteškoće pažnje, problemi u odnosima s vršnjacima i u odnosu prema društvu. Proces provode psiholozi Odsjeka uz suradnju Službe školske medicine Zavoda i stručne službe škola.

Na temelju rezultata, za otprilike 10 % djece (koja su u kategoriji visokog rizika) i njihove roditelje preporučuje se (bez obaveze) dodatni susret sa psihologom u Savjetovalištu za mlade. U individulanom ili obiteljskom dolasku djeca i roditelji mogu dobiti informaciju o mogućim poteškoćama u odrastanju i suočavanju sa životnim stresorima, savjet o mogućnostima za njihovo rješavanje, podršku i vođenje. 
MONITORING