KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

9
broj novozaraženih u PGŽ
3
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

65
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
33453
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

433
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 23.07.2021. - 08:30

IPA CLOUD

IPA CLOUD - Cjelovit pristup liječenju te socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji ovisnika o drogama

Projekt CLOUD je financiran iz programa Europske komisije kroz IPA Projekt (Instrument for Pre-Accession Assistance). U projekt je uključenih šest partnera iz Hrvatske i Slovenije:

  • Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije
  • Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci - Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju
  • Udruga za pomoć ovisnicima "Vida" Rijeka
  • Univerza na Primorskem
  • Nacionalni inštitut za javno zdravje
  • Udruga SVIT, Koper

Ciljevi su projekta prekograničnom suradnjom ubrzati provođenje postojećih i izraditi nove inovativne programe ranog otkrivanja promjena na tržištu droga, sprječavanje porasta broja ovisnika, ostvarivanje učinkovitih protokola socijalne reintegracije i obrazovanje stručnjaka različitih profila, koji će se moći kompetentno uključiti u operacionalizaciju postavljenih zadaća. Osim toga, cilj projekta i povezivanje znanstveno-istraživačkih i nastavnih kapaciteta dvaju Sveučilišta te akreditacija poslijediplomskog studijskog programa sa područja javnoga zdravstva.

Ciljne skupine u projektu su ovisnici, stručnjaci koji rade s ovisnicima, znanstveno-istraživački sektor, nevladin sektor, ustanove visokog obrazovanja kao i javno-zdravstveni sektor.

Projekt traje 10 mjeseci (od 15. srpnja 2015. do 30.lipnja 2016. godine).

Tijekom trajanja projekta, razvit će se inovativni pristup liječenju te društvenoj i ekonomskoj reintegraciji korisnika nedozvoljenih droga u mreži partnerskih institucija. U znanstveno-istraživačke aktivnosti će se integrirati suvremeni aparati i tehnologije. Glavna inovacija projekta je izrada novog prijedloga poslijediplomskog studija javnog zdravlja koji će biti poslan u postupak akreditacije na oba sveučilišta (analiza kapaciteta, potreba, interesa, kurikulum), a glavna prednost je primjena istog na oba sveučilišta (Kopar, Rijeka), a što će biti korisno za obje zemlje.

Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije koordinira ostvarivanje Ranog paketa 3 (WP3) pod nazivom: Inovativna dijagnostika, monitoring i epigentika. Paket uključuje izradu inovativnih protokola za monitoring potrošnje ilegalnih droga putem praćenja metabolita droga u otpadnim vodama te znanstveno-istraživački segment koji se odnosi na genotipizaciju polimorfizma 5-HTTLPR genske regije povezane sa osjetljivošću serotoninskog sustava, kao i određivanje epigenetičkih modifikacija vezanih uz ekspresiju gena te povezanost genotipa s nizom psihosocijalnih karakteristika i ovisnosti. 
MONITORING