KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

919
broj novozaraženih u PGŽ
594
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

8777
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
60619
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

716
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 15.01. 2022. - 08:30

Odsjek za internu reviziju

   
Odsjek je oformljen s namjerom poboljšanja poslovanja rukovodeći se filozofijom dodane vrijednosti. Pomaže ustanovi u ispunjavanju njezinih ciljeva uvodeći sustavan, discipliniran pristup procjenjivanju i poboljšanju djelotvornosti upravljanja rizicima, kontrole i korporativnog upravljanja. Isključivo je nadležan za obavljanje poslova revizije.
Na osnovu objektivne procjene rizika i utvrđenih prioriteta izrađuju se strateški i operativni planovi, ocjenjuju se postojeće kontrole i daju preporuke za unaprijeđenje istih a sve u skladu s načelima Etičkog kodeksa i Poveljom unutarnjih revizora. Prati se provedba preporuka iz revizija obavljenih u prethodnim razdobljima. Odsjek održava odnose s državnom revizijom i drugim zainteresiranim subjektima. Kvalitetu aktivnosti interne revizije obavlja Središnja harmonizacijska jedinica Ministarstva financija.
Programom izobrazbe predviđa se izobrazba za unutarnju reviziju programa i projekata koje financira EU, unutarnju reviziju IT sustava, i unutarnju reviziju u sustavu financijskog upravljanja i računovodstva. 
MONITORING
OBAVIJESTI