KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

73
broj novozaraženih u PGŽ
68
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

636
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
34215
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

439
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.09.2021. - 08:30Program provedbe DDD mjera

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN RH. 79/07;113/08,43/09) (u daljnjem tekstu Zakon), Hrvatski zavod za javno zdravstvo predlaže opći Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (u daljnjem tekstu Opći Program mjera). Opći Program mjera, na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, donio je ministar zdravlja 31. listopada 2011. godine, koji je objavljen u Narodnim novinama br. 128/11.

Na temelju Općeg Programa mjera i Odluke grada/općine Nastavni Zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije izrađuje prijedlog Programa mjera za područje grada/općine, kojeg će jedinice lokalne samouprave, najkasnije do 31. siječnja, donijeti za tekuću godinu. Program propisuje metode, sredstva i normative za provedbu preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere, definira područja na kojima se iste moraju sprovesti te vrste insekata i glodavaca čije je smanjenje populacija na biološki prihvatljiv minimum od interesa za zaštitu zdravlja pučanstva.

Učestalije provođenje ovih mjera od frekvencije koja je predložena ovim Programom, u objektima za proizvodnju i promet namirnica, na komunalnim odlagalištima, nedozvoljenim odlagalištima otpada, te objektima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih tvari kao i u drugim specifičnim objektima osim ovim Programom, dodatno će se regulirati na osnovu bioloških i epidemioloških indikacija putem rješenja Ministarstva zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Područna jedinica – Odjel za Istru i Primorje.

PROGRAMI na higijensko epidemiološkim područjima: 
MONITORING