KORONAVIRUS

DNEVNO IZVJEŠĆE

73
broj novozaraženih u PGŽ
68
broj ozdravljenih u PGŽ
0
broj umrlih u PGŽ

ZBIRNO IZVJEŠĆE

636
ukupan broj aktivnih slučajeva u PGŽ
34215
ukupan broj
ozdravljenih u PGŽ

439
ukupan broj
umrlih u PGŽ
ažurirano: 16.09.2021. - 08:30Poslovi odsjeka i stručni nadzor

Poslovi Odsjeka za DDD

 • stručni nadzor nad provedbom preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • praćenje pojavnosti i prisutnosti komaraca na području Primorsko-goranske županije te determiniranje njihovih vrsta
 • stručni nadzor na provedbom minimalno potrebnih preventivnih mjera za smanjenje rizika od moguće pojave legionarske bolesti
 • izrada prijedloga Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za grad/općinu na području Primorsko-goranske županije.

Stručni nadzor

Obaveza provedbe stručnog nadzora proizlazi iz Čl. 24. stavka 2. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN broj 79/07, 118/08, 43/09).

Stručni nadzor obuhvaća:

 • provjeru Programom i Provedbenim planom predviđenih-zadanih DDD postupaka izvidom i/ili anketom stanovništva
 • provjeru stupnja kontaminacije, onečišćenja ili infestacije insektima i glodavcima (vektori zaraznih bolesti), na osnovu objektivnih kriterija ili vjerodostojne ankete
 • uvid u primjenu biocida (vrsta, koncentracija, način aplikacije-postavljanje mamaca, norme primjene te pridržavanje svih ostalih odredbi Programa mjera i Provedbenog plana)
 • sugeriranje mjera sanacije u smislu otklanjanje uvjeta koji pogoduju prisustvu i održavanju glodavaca i insekata
 • provjeru izvršenih aktivnosti u smislu otklanjanja uvjeta koji pogoduju prisutnosti i održavanju infestacije
 • prijedlog dodatnih korektivnih mjera (DDD i sanitacije) u interventnim situacijama koje nisu predviđene Programom
 • informiranje i edukacija pučanstva
 • vođenje očevidnika, fotodokumentacija te analiza i računalna obrada podataka
 • stručno izvješće, prema naručiocu, o provedenim DDD mjerama s naglaskom na mjere sanitacije
 • ocjenu izvršenja programa po pojedinim elementima. 
MONITORING